INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前鎌田 茂雄 ( かまた しげお, Shigeo Kamata ) 著 (東京大学名誉教授)
タイトル霊泉寺石窟の思想史的意義
タイトル読みれいせんじせっくつのしそうしてきいぎ
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ477-488
媒体名 天台思想と東アジア文化の研究:塩入良道先生追悼論文集
媒体名欧文 ----
ISBN 4-7963-0069-4
編者 塩入良道先生追悼論文集刊行会
発行日1991-12-16
発行者山喜房仏書林
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00045049A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  古代 インド (地域) 日本 (地域) 宗教 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) インド仏教 (分野) 中世 (時代) 日本仏教 (分野)
 分野  宗教 中国仏教 仏教 (分野) 古代 (時代) 日本仏教 (分野) 現代 (時代) 日本 (地域) 中国仏教 (分野) インド仏教 (分野) 民俗 (分野) 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野)
 人物  道憑 霊裕 慧光 法上 華厳学 (分野) 菩提流支 (人物) 曇遷 (人物) 浄影寺慧遠 (人物) 神清 (人物) 静琬 (人物) 中国浄土教 (分野) 道_ (人物) 慧光 (人物) 信行 (人物) 法上 (人物) 地論宗 (分野) 智顗 (人物) 道宣 (人物) 法蔵 (人物) 中国仏教 (分野) 慧可 (人物) 慧遠 (人物) 禅宗 (分野)
 文献  続高僧伝 四分律 涅槃経 成実論 華厳経疏 華厳経旨帰 高僧伝 (文献) 宋高僧伝 (文献) 道宣 (人物) 安楽集 (文献) 広弘明集 (文献) 浄土論 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 楞伽師資記 (文献) 五分律 (文献) 十誦律 (文献) パーリ律 (文献) 摩訶僧祇律 (文献) 梵網経 (文献) 仏本行集経 (文献) 四分戒本疏 (文献) 根本説一切有部毘奈耶 (文献) 法華経 (文献) 教行信証 (文献) 華厳経 (文献) 親鸞 (人物) 大智度論 (文献) 正法眼蔵 (文献) 維摩経 (文献) 仏性 (術語) 倶舎論 (文献) 三論玄義 (文献) 婆沙論 (文献) 大毘婆沙論 (文献) 摂大乗論 (文献) 大乗義章 (文献) 順正理論 (文献) 涅槃経 (文献) 演義鈔 (文献) 探玄記 (文献) 澄観 (人物) 化儀 (術語) 華厳一乗思想 (術語) 演義疏 (文献) 縁起甚深 (術語) 法蔵 (人物) 華厳経探玄記 (文献) 五教章 (文献) 十世章 (文献) 秘蔵宝鑰 (文献) 華厳一乗法界図 (文献) 華厳経旨帰見聞集 (文献)
 術語  霊泉寺石窟 北響堂山石窟 南響堂山窟 大留聖窟 大住聖窟 華厳経旨帰 (文献) 北響堂山石窟 (術語) 南響堂山窟 (術語) 霊泉寺石窟 (術語) 大留聖窟 (術語) 大住聖窟 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage