INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前道端 良秀 ( みちはた りょうしゅう, Ryoshu Michihata ) 著 (光華女子大学名誉教授)
タイトル羅漢信仰と社会福祉
タイトル読みらかんしんこうとしゃかいふくし
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ96-104(R)
媒体名 佛教福祉
通号 8
特集・テーマ 恒川武敏先生 追悼
ISSN ----
ISBN ----
編者 乾泰正/苷蔗寂泉/林俊光
発行日1982-01-25
発行者佛教大学仏教社会事業研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00137886A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 中国 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   仏教福祉 羅漢信仰 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土宗 (分野) 現代 (時代) 仏教倫理 (分野) 仏教福祉 (術語) 浄土真宗 (分野) 聖徳太子 (人物)
  人物   賓頭廬尊者 劉宋 道世 菩提流支 (人物) 浄影寺慧遠 (人物) 道宣 (人物) 法苑珠林 (文献) 善導 (人物) 中国仏教 (分野) 迦才 (人物) 唐臨 (人物) 智儼 (人物) 真諦 (人物)
  文献   阿弥陀経 舎利弗問経 法住記 十誦律 請賓頭廬法 高僧伝 無量寿経 (文献) 観無量寿経 (文献) 法華経 (文献) 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 羅什 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 摩訶僧祇律 (文献) 異部宗輪論 (文献) サマンタパーサーディカ (文献) 王山部 経部 (術語) 根本分裂 (術語) 多様化 (術語) 倶舎光記 (文献) 仏祖統紀 (文献) 真興王 (人物) 仏教美術 (分野) 参天台五台山記 (文献) 時代観 (術語) 十六羅漢 (術語) 十六羅漢像 (術語) 四分律 (文献) 五分律 (文献) 根本説一切有部毘奈耶 (文献) 根本有部律 (文献) パーリ律 (文献) 大智度論 (文献) 根本説一切有部律 (文献) 出三蔵記集 (文献) 続高僧伝 (文献) 名僧伝 (文献) 慧皎 (人物) 道安 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 中国仏教 (分野)
  術語   羅漢信仰 社会福祉 十六羅漢 十八羅漢 聖僧 羅漢図 義理禅 (術語) 十六羅漢像 (術語) 日域洞上諸祖伝 (文献) 念仏禅 (術語) 十六羅漢 (術語) 浄土信仰 (術語) 神通力 (術語) 接化 (術語) 仏教福祉 (術語) 在宅福祉 (術語) ボランティア (術語) 日本仏教 (分野) 行為的直観 (術語) 高齢化社会 (術語) 教誨師 (術語) 原坦山 (人物) 十八羅漢 (術語) 舎利 (術語) 西天東土伝法祖師 (術語) 羅漢堂 (術語) 浄土図 (術語) 洞谷記 (文献) 悲華経 (文献) 法苑珠林 (文献) 五百羅漢 (術語) 居士ダルマータラ (術語) 金剛手 (術語) 詩僧 (術語) 水墨画 (術語) 仏教美術 (分野) 四天王 (術語) 奇行 (術語) 高野聖 (術語) 題目 (術語) 賓頭盧尊者 (術語) 布教 (術語) 十六羅漢図 (術語) 春屋一派 (術語) 成尋 (人物) 阿羅漢 (術語) 高僧伝 (術語) 羅漢像 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage