INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前鈴木 格禅 ( すずき かくぜん, Kakuzen Suzuki ) 著 (駒沢大学仏教学部教授)
タイトル面山
タイトル読みめんざん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ453-467(R)
媒体名 道元思想のあゆみ
媒体名欧文 ----
通号 3
部編 江戸時代
ISBN 4-642-01319-9
編者 曹洞宗宗学研究所
発行日1993-07-01
発行者吉川弘文館
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00052684A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 中国 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  江戸時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 鎌倉時代 (時代) 明治時代 (時代) 真言宗 (分野) 室町時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  禅宗 曹洞宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  面山瑞方 損翁宗益 卍山道白 月舟宗胡 道元 (人物) 卍山道白 (人物) 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 斧山玄鈯 (人物) 無著道忠 (人物) 瑩山紹瑾 (人物) 天桂伝尊 (人物) 洞門政要 (文献) 儀礼 (術語) 独菴玄光 (人物) 卍山 (人物) 面山瑞方 (人物) 月舟宗胡 (人物) 梅峯竺信 (人物) 禅宗 (分野) 徳翁良高 (人物) 椙樹林清規 (文献) 指月慧印 (人物) 連山交易 (人物)
 文献  正法眼蔵渉典録 宏智頌古称提 釈氏法衣訓 僧堂清規 道元 (人物) 増一阿含経 (文献) 正法眼蔵渉典続貂 (文献) 禅苑清規 (文献) 永平広録 (文献) 引用灯史 (術語) 損翁 (人物) 雪竇頌古称提銓衡 (文献) 律苑行事問弁 (文献) 僧服正検却橈訓 (文献) 袈裟問答 (文献) 正法眼蔵 (文献) 仏祖袈裟考 (文献) 六物図 (文献) 瑩山清規 (文献) 軌範 (術語) 祈祷 (術語) 能州洞谷山永光禅寺行事次序 (文献) 洞上行持規範 (文献) 諸回向清規 (文献) 洞上古轍 (文献)
 術語  復古運動 黄檗禅 古規復興 通幻派 (術語) 隠元 (術語) 曹洞宗 (術語) 他力本願 (術語) 浄土思想 (術語) 日本禅宗史の流れ (文献) 具性悟道 (術語) 三教一致 (術語) 心即理 (術語) 卍山 (人物)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage