INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前佐藤 秀孝 ( さとう しゅうこう, Shuko Sato ) 著 (駒沢大学仏教学部講師)
タイトル傑堂
タイトル読みけつどう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ434-450(R)
媒体名 道元思想のあゆみ
媒体名欧文 ----
通号 2
部編 南北朝・室町時代
ISBN 4-642-01318-0
編者 曹洞宗宗学研究所
発行日1993-07-01
発行者吉川弘文館
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00052659A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 越後村上耕雲寺 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  南北朝・室町時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野)
 分野  禅宗 曹洞宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  傑堂能勝 太源宗真 梅山聞本 南英謙宗 南英謙宗 (人物) 曇英慧応 (人物) 新潟県神社寺院仏堂明細帳 (文献) 蘭渓道隆 (人物) 了庵慧明 (人物) 梅本聞本 (人物) 新潟県史 (文献) 宝鏡三昧歌 (文献) 通幻寂霊 (人物) 瑩山 (人物) 大徹宗令 (人物) 曹洞宗 (分野) 傑堂能勝 (人物) 峨山韶碩 (人物) 梅山聞本 (人物) 大拙祖能 (人物) 白崖宝生 (人物) 中世曹洞宗教団史 (分野) 恕仲天誾 (人物) 愚中周及 (人物) 松嶺道秀 (人物) 碧巌鈔 (文献) 面山瑞方 (人物) (分野) 永平広録 (文献) 日本仏教 (分野) 耕雲種月開基年譜私録 (文献)
 文献  傑堂能勝和尚大禅師行実録 傑堂能勝禅師伝記 能勝禅師之伝 延宝伝灯録 解脱上人貞慶 (人物) 耕雲寺種月開基年代並傑堂和尚行実及謙宗年譜私録 (文献) 開山傑堂行状 (文献) 能勝禅師之伝 (文献) 傑堂能勝禅師伝記 (文献) 愚迷発心集 (文献) 本朝高僧伝 (文献) 元亨釈書 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 扶桑禅林僧宝伝 (文献) 天沢東胤録 (文献) 続日域洞上初祖伝 (文献) 聖一国師年譜』 (文献) 大日本史 (文献)
 術語  曹洞五位説 楠氏 耕雲寺僧団 禅宗 (分野) 正中偏 (術語) 三物相承 (術語) 洞山五位説 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage