INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前真柄 和人 ( まがら かずと, Kazuto Magara ) 著 (仏教大学講師)
タイトル『登山状』ノート(2)
タイトル読みとざんじょうのーと2
サブタイトル
タイトル(欧文)The research memorandum TOZANJOU which is a text about Jodokyo in Japan (2)
サブタイトル(欧文)
該当ページ415-438(R)
媒体名 インド文化と仏教思想の基調と展開:佐藤良純教授古稀記念論文集
媒体名欧文 ----
通号 2
ISBN 4-7963-0144-5
編者 佐藤良純教授古稀記念論文集刊行会
発行日2003-09-25
発行者山喜房仏書林
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00049172A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 仏教史 (分野) 江戸時代 (時代)
 人物  法然 善導 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 観経疏 (文献)
 文献  登山状 選択集 興福寺奏上 知恩講私記 選択集 (文献) 法然 (人物) 七箇条起請文 (文献) 雜談集 (文献) 雄俊伝 (文献) 三部経大意 (文献) 散善義 (文献) 観経疏 (文献) 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献) 一念多念文意 (文献) 大瀛 (人物) 末法灯明記 (文献) 戒律再興願文 (文献) 唯識同学鈔 (文献) 法然上人伝記 (文献) 別時念仏講私記 (文献) 道綽 (人物) 玉葉 (文献) 登叡 (術語) 臨終記 (文献) 大玄 (人物)
 術語  自力他力 聖道門 浄土門 本願 転依 (術語) 修証 (術語) 解脱 (術語) 往生論註 (文献) 難行易行 (術語) 仏教学序説 (文献) 自利 (術語) 浄土論註 (文献) 浄土門 (術語) 菩提心 (術語) 還相利他行 (術語) 即身成仏 (術語) 三心 (術語) 回心 (術語) 西山上人 (人物) 真宗興隆 (術語) 聖道門 (術語) 専修念仏 (術語) 鎮護国家 (術語) 法然 (人物) 念仏 (術語) 教相判釈 (術語) 融通念仏 (術語) 浄土 (術語) 教行信証 (文献) 無量寿経 (文献) 阿弥陀仏 (術語) 名号 (術語) 信心 (術語) 称名念仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage