INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前平田 高士 ( ひらた たかし, Takashi Hirata ) 著 (花園大学助教授)
タイトル禅の行の実際と理論
タイトル読みぜんのぎょうのじっさいとりろん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ581-606(R)
媒体名 禅の本質と人間の真理
媒体名欧文 ----
編者 久松真一
発行日1969-08-15
発行者創文社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00051822A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 日本 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   中国禅宗 日本禅宗 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 宋代 (時代) 曹洞宗学 (分野) 江戸 (時代) 鎌倉 (時代) 室町時代 (時代) 江戸時代 (時代) 天台宗 (分野) 日本 (地域)
  人物   圭峰宗密 百丈懐海 東嶺円慈 達磨 神会 (人物) 禅源諸詮集都序 (文献) 華厳学 (分野) 禅宗 (分野) 神秀 (人物) 圭峯宗密 (人物) 道元禅師 (人物) 中国禅宗 (分野) 馬祖道一 (人物) 百丈清規 (文献) 道元 (人物) 百丈 (人物) 潙山霊祐 (人物) 馬祖 (人物) 白隠慧鶴 (人物) 白隠 (人物) 宗門無尽灯論 (文献) 円爾 (人物) 亮山 (人物) 法華経 (文献) 圜悟克勤 (人物) 提洲禅恕 (人物) 達摩 (人物) 慧可 (人物) 慧能 (人物) 聖徳太子 (人物) 仏教学 (分野)
  文献   坐禅儀 修証義 小止観 宗門無尽灯論 天台小止観 (文献) 普勧坐禅儀 (文献) 坐禅箴 (文献) 宗鏡録 (文献) 坐禅用心記 (文献) 大慧宗杲 (人物) 仏照禅師奏対録 (文献) 百丈禅師坐禅儀 (文献) 正法眼蔵 (文献) 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 弁道話 (文献) 修証一等 (術語) 十二巻本正法眼蔵 (文献) 大内青巒 (人物) 摩訶止観 (文献) 次第禅門 (文献) 覚意三昧 (文献) 六妙法門 (文献) 心理学 (分野) 禅の機能分析 (術語) 雑々抄 (文献) 観仏三昧海経 (文献) 東嶺円慈 (人物) 円慈 (人物) 読神社考弁疑 (文献) 東嶺和尚年譜 (文献) 白隠和尚年譜 (文献) 法華経 (文献) 碧巌録 (文献) 神祇観 (術語)
  術語   坐禅 托鉢 布施行 真覚 普勧坐禅儀 (文献) 非思量 (術語) 正法眼蔵 (文献) 坐禅用心記 (文献) 道元 (人物) 脳波 (術語) 只管打坐 (術語) 禅宗 (分野) 行乞 (術語) 曹洞宗 (分野) 戒律 (術語) ポンジー (術語) 四諦 (術語) 十方諸仏 (術語) 浄財 (術語) ギルギット写本 (術語) 臓器移植 (術語) 捨身 (術語) 三聚浄戒 (術語) 菩薩道 (術語) 薩埵太子 (術語) 福田思想 (術語) 焼身 (術語) 脳死身体 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage