INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前前川 健一 ( まえがわ けんいち, Kenichi Maegawa ) 著 (公益財団法人東洋哲学研究所研究員)
タイトル法華経の漢訳
タイトル読みほけきょうのかんやく
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ100-122(R)
媒体名 法華経と日蓮 / シリーズ日蓮
媒体名欧文 ----
通号 1
ISBN 978-4-393-17351-0
編者 小松邦彰/花野充道
発行日2014-05-20
発行者春秋社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00141777A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   日蓮宗 大乗仏教 日本仏教 (分野) 日蓮 (人物) 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 天台宗 (分野) 望月歓厚 (人物) 坂本日深 (人物) 日蓮教学 (分野) インド仏教 (分野) インド (地域) 仏教 (分野) 浄土教 (分野) 中国 (地域) 法華経 (文献) 浄土真宗 (分野) 密教 (分野)
  人物   鳩摩羅什 竺法護 闍那崛多 達摩笈多 中国仏教 (分野) 僧肇 (人物) 法華経 (文献) 大乗仏教 (分野) 龍樹 (人物) 玄奘 (人物) 慧遠 (人物) 竺法護 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 支謙 (人物) 羅什 (人物) 仏教学 (分野) 正法華経 (文献) 支婁迦讖 (人物) 訳経 (分野) 達磨笈多 (人物) 岡野潔 (人物) 真諦 (人物) 開元釈教録 (文献) 懐感 (人物) 仏本行集経 (文献) 訳経史 (分野) 菩提資糧論 (文献) 菩提流支 (人物) 玄弉 (人物) 闍那崛多 (人物) 煬帝 (人物)
  文献   法華経 方便品 十如是 五何法 薩曇分陀利経 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 法華経 (文献) 譬喩品 (文献) 妙法蓮華経 (文献) 如来寿量品 (文献) 寿量品 (文献) 序品 (文献) 宝塔品 (文献) 観心本尊抄 (文献) 法華玄義 (文献) 法華経方便品 (文献) 提婆品 (文献) 龍女成仏 (術語) 虚空会の説法 (術語) 正法華経 (文献) 妙法蓮華経文句 (文献) 聶道真 (人物) 西晋録 (文献)
  術語   漢訳法華経 梵本法華経 チベット訳法華経 陀羅尼 ダラニ (術語) 真言 (術語) 神呪 (術語) 瑜伽師地論 (文献) 総持 (術語) (術語) 念仏 (術語) 字義 (術語) (術語) 韻文 (術語) (術語) 半金色 (術語) 偈頌 (術語) 救諸衆生一切苦難経 (文献) 伽他 (術語) 縛束 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage