INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前苫米地 誠一 ( とまべち せいいち, Seiichi Tomabechi ) 著 (大正大学綜合仏教研究所研究員)
タイトル『真言宗未決文』と弘法大師
タイトル読みしんごんしゅうみけつもんとこうぼうだいし
サブタイトル〈法身説法〉説に関連して
タイトル(欧文)The "Shingonshū-miketsumon" and Kōbōdaishi
サブタイトル(欧文)
該当ページ63-77(R)
媒体名 智山学報
媒体名欧文 THE CHISAN GAKUHO JOURNAL OF CHISAN STUDIES
通号 47
33
ISSN 0286-5661
編者 大正大学真言学智山研究室
発行日1984-03-31
発行者智山勧学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00142758A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 法相宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 徳一 (人物) 唯識 (分野) 貞慶 (人物) 天台宗 (分野) 円測 (人物)
  人物   弘法大師空海 徳一 真言宗 (分野) 興教大師覚鑁 (人物) 密教 (分野) 伝教大師最澄 (人物) 大日経 (文献) 即身成仏義 (文献) 恵果 (人物) 不空 (人物) 最澄 (人物) 法相宗 (分野) 空海 (人物) 守護国界章 (文献) 真言宗未決文 (文献) 法華秀句 (文献)
  文献   真言宗未決文 金剛頂経義訣 二教論 勧縁疏 徳一 (人物) 即身成仏義 (文献) 勧縁疏 (文献) 菩提心論 (文献) 空海 (人物) 最澄 (人物) 金光明経 (文献) 広付法伝 (文献) 金剛智 (人物) デンカルマ目録 (文献) 一心金剛戒秘決 (文献) 金剛頂経義訣の写本 (術語) 金剛頂大教王経私記 (文献) 大日経疏 (文献) 南天の鉄塔 (術語) 開元釈教録 (文献) 十住心論 (文献) 笑道論 (文献) 大日経 (文献) 弘法大師 (人物) 三論玄義 (文献) 弘明集 (文献) 弘遵式 (文献) 真言宗未決文 (文献) 弁顕密二教論 (文献) 東宝記 (文献) 決権実論 (文献) 即身成仏 (術語)
  術語   法身説法 ( PreachingofDharma-Kāya ) 即身成仏 (術語) 仏身観 (術語) 四種法身 (術語) 法身 (術語) 大日経疏 (文献) 果分可説 (術語) 弁顕密二教論 (文献) 顕密 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage