INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前仲尾 俊博 ( なかお としひろ, Toshihiro Nakao ) 著 (種智院大学教授)
タイトル伝教大師最澄と円澄
タイトル読みでんぎょうだいしさいちょうとえんちょう
サブタイトル
タイトル(欧文)Daishi Dengyō and Enchō
サブタイトル(欧文)
該当ページ43-60(R)
媒体名 密教学研究
媒体名欧文 MIKKYŌGAKU KENKYŪ THE JOURNAL of ESOTERIC BUDDHIST STUDY
通号 3
編者 高井隆秀
発行日1971-03-21
発行者高井隆秀
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00106669A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  日本天台宗 三論宗 日本仏教 (分野) 最澄 (人物) 日本現代 (時代) 平安時代 (時代) 日本中世 (時代) 日蓮宗 (分野) 鎌倉 (時代) 安然 (人物) 吉蔵 (人物) 中国仏教 (分野) 天台宗 (分野) 中国 (地域) 6c-7c (時代) (時代) 慧均 (人物)
 人物  伝教大師最澄 円澄 空海 円仁 桓武天皇 天台宗 (分野) 弘法大師空海 (人物) 密教 (分野) 円仁 (人物) 日本仏教 (分野) 法華経 (文献) 修験道 (分野) 比叡山 (術語) 最澄 (人物) 義真 (人物) 泰範 (人物) 空海 (人物) 円修 (人物) 湛然 (人物) 真言宗 (分野) 弘法大師 (人物) 密教学 (分野) 即身成仏義 (文献) 覚鑁 (人物) 円珍 (人物) 安然 (人物) 入唐求法巡礼行記 (文献) 中国仏教 (分野) 叡山大師伝 (文献) 光仁天皇 (人物) 北条泰時 (人物) 智顗 (人物) 道鏡 (人物)
 文献  天台法華宗義集 元亨釈書 一心戒文 摩訶止観 大日経 十住心論 (文献) 大日経義釈 (文献) 大日経 (文献) 天台四教儀 (文献) 天台学入門書 (術語) 天長六宗撰 (文献) 極楽浄土九品往生義 (文献) 観経疏 (文献) 本朝高僧伝 (文献) 沙石集 (文献) 扶桑略記 (文献) 日本書紀 (文献) 最澄 (人物) 興禅護国論 (文献) 延宝伝灯録 (文献) 帝王編年記 (文献) 叡岳四大師伝記 (文献) 山林主義 (術語) 梵網経抄 (文献) 禅戒 (術語) 教授戒文 (文献) 不殺生戒 (術語) 伝燈 (人物) 一心戒文 (術語) 法華玄義 (文献) 智顗 (人物) 法華文句 (文献) 法華経 (文献) 次第禅門 (文献) 大智度論 (文献) 天台小止観 (文献) 中論 (文献) 金剛頂経 (文献) 大日経疏 (文献) 密教 (分野) 空海 (人物) 即身成仏義 (文献) 華厳経 (文献) インド密教 (分野)
 術語  真言密教 天台円教 南都教団 菩薩戒 年分度者 曼荼羅 (術語) 十住心論 (文献) 加持祈祷 (術語) 吽字義 (文献) 法身説法 (術語) 智山伝法院 (術語) 阿字本不生 (術語) 大日経 (文献) 鎮護国家 (術語) 真言密教 (術語) 守護国界章 (文献) 遮那業 (術語) 報仏説法 (術語) 一大円教 (術語) 末世 (術語) 大乗戒 (術語) 三聚浄戒 (術語) 具足戒 (術語) 梵網戒 (術語) 戒律 (術語) 受戒 (術語) 円頓戒 (術語) 十六条戒 (術語) 出家得道 (術語) 臨時度者 (術語) 課試の期日 (術語) 律令制 (術語) 学令 (術語) 金剛界曼荼羅次第法 (術語) 伝法灌頂 (術語) 僧侶教育 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage