INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前加藤 精一 ( かとう せいいち, Seiichi Kato ) 著 (大正大学教授/豊山派総合教化研究所主任)
タイトル興教大師と南岳房済暹師
タイトル読みこうぎょうだいしとなんがくぼうさいせんし
サブタイトル
タイトル(欧文)Kōgyō Daishi and Nangakubō Saisen
サブタイトル(欧文)
該当ページ89-96(R)
媒体名 智山学報
媒体名欧文 THE CHISAN GAKUHO JOURNAL OF CHISAN STUDIES
通号 56
42
特集・テーマ 興教大師850年御遠忌記念号/智豊合同教学大会紀要/豊山教学大会紀要 第21号
ISSN 0286-5661
発行日1993-12-12
発行者智山勧学会/豊山教学振興会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00141725A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   興教大師 南岳房済暹師 弘法大師 覚鑁 (人物) 真言宗 (分野) 弘法大師 (人物) 法然 (人物) 大日経 (文献) 安然 (人物) 性心 (人物) 開山理源大師号記 (文献) 空海 (人物) 密教 (分野) 伝教大師 (人物) 即身成仏義 (文献) 日本密教 (分野) 日本仏教 (分野)
  文献   真言宗教時義 伝灯広録 大日経疏 金剛頂経 (文献) 秘密宝鑰 (文献) 大日経義釈 (文献) 円仁 (人物) 安然 (人物) 飛華落葉 (術語) 釈摩訶衍論 (文献) 弁顕密二教論 (文献) 血脈類聚記 (文献) 浄月 (人物) 覚禅抄 (文献) 禅定院阿闍梨 (術語) 人名項目索引 (分野) 扶桑略記 (文献) 灌理鈔 (文献) 証道 (人物) 大日経 (文献) 大日経広釈 (文献) 即身成仏義 (文献) 十住心論 (文献) 大智度論 (文献) 空海 (人物)
  術語   円密一致 法身説法 六大法身 密浄融会 台密教判 (術語) 遮那業 (術語) 顕劣密勝 (術語) 天台真言二宗同異章 (文献) 台密 (術語) 行歴抄 (文献) 止観業 (術語) 顕密二教判 (術語) 即身成仏 (術語) 四種法身 (術語) 仏身観 (術語) 果分可説 (術語) 大日経疏 (文献) 法身 (術語) 声字実相義 (文献) 即身成仏義 (文献) 五種法身説 (術語) 加持尊特 (術語) 一門普門 (術語) 法界身 (術語) 一即一切 (術語) 六大縁起 (術語) 三密 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage