INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前曽根 宣雄 ( そね のぶお, Nobuo Sone ) 著 (大正大学綜合仏教研究所研究員)
タイトル法然浄土教と三昧発得
タイトル読みほうねんじょうどきょうとさんまいほっとく
サブタイトル
タイトル(欧文)The theory of Samadhi by Honen
サブタイトル(欧文)
該当ページ53-67(R)
媒体名 仏教文化学会紀要
媒体名欧文 Journal of Research Society of Buddhism and Cultural Heritage
通号 7
ISSN 0919-6943
編者 仏教文化学会
発行日1998-11
発行者仏教文化学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00041491A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 浄土教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   法然 藤吉慈海 清水澄 善導 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 禅宗 (分野) 鈴木正三 (人物) 久松真一 (人物) 大乗仏教 (分野) 禅関策進 (文献) 藤吉慈海 (人物) 往生論 (文献) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 観経疏 (文献)
  文献   三昧発得記 選択本願念仏集 法然 (人物) 西方指南抄 (文献) 法然上人伝記 (文献) 夢感聖相記 (文献) 没後遺誡文 (文献) 選択本願念仏集 (文献) 観経疏 (文献) 善導 (人物) 教行信証 (文献) 無量寿経 (文献) 親鸞 (人物) 往生要集 (文献) 摧邪輪 (文献) 一枚起請文 (文献)
  術語   三昧発得 三念願力 専修念仏 (術語) 見仏 (術語) 宗教体験 (術語) 称名念仏 (術語) 新修往生伝 (文献) 唱名念仏 (術語) 漢語灯録 (文献) 宗教儀礼 (術語) 四十八願 (術語) 念仏三昧 (術語) 往生果遂 (術語) 観念法門 (文献) 天台 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage