INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前氏家 覚勝 ( うじけ かくしょう, Kakusho Ujike ) 著 (高野山大学教授)
タイトル法身と色身
タイトル読みほっしんとしきしん
サブタイトル法仏説法を中心に
タイトル(欧文)On Dharmakāya and rūpakāya
サブタイトル(欧文)with an emphasis on the dharmatābuddhadeśanā
該当ページ123-139(R)
媒体名 密教学研究
媒体名欧文 MIKKYŌGAKU KENKYŪ THE JOURNAL of ESOTERIC BUDDHIST STUDY
通号 16
ISSN ----
ISBN ----
編者 佐藤隆賢
発行日1984-03-31
発行者佐藤隆賢
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  日本真言宗 江戸時代 (時代) 空海 (人物) 吉蔵 (人物) 仏教教育 (分野) 弘法大師 (人物)
 人物  菩提流支 弘法大師 世親 (人物) 勒那摩提 (人物) 玄奘 (人物) 曇鸞 (人物) 中国仏教 (分野) 真諦 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 解深密経 (文献) 真言宗 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 伝教大師 (人物) 即身成仏義 (文献) 日本密教 (分野) 大日経 (文献) 日本仏教 (分野)
 文献  楞伽経 大智度論 金剛頂五秘密経 金剛頂瑜祇経 教時義 インド仏教 (分野) 勝鬘経 (文献) 大乗起信論 (文献) 宝性論 (文献) 涅槃経 (文献) Laṅkāvatāra (文献) 続高僧伝 (文献) 大乗荘厳経論 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 中論 (文献) 法華経 (文献) 華厳経 (文献) 倶舎論 (文献) 大品般若経 (文献) 往生論註 (文献) 金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経 (文献) 般若心論 (文献) 安然 (人物) 弁道話 (文献) 即身成仏義 (文献) 法華論記 (文献) 菩提心義抄 (文献) 翠竹黄花論 (術語) 決権実論 (文献) 源信 (人物)
 術語  法身説法 法仏説法 法性仏の教説 受用身の説法 色身説法 三身説 即身成仏 (術語) 四種法身 (術語) 仏身観 (術語) 果分可説 (術語) 大日経疏 (文献) 法身 (術語) 声字実相義 (文献) 即身成仏義 (文献) 法相教学 (術語) 勝義勝義諦 (術語) 面授 (術語) 仏身論 (術語) 二身説 (術語) 三身論 (術語) 四身説 (術語) 応身 (術語) 金光明経 (文献) 受用身 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage