INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前那須 一雄 ( なす かずお, Kazuo Nasu ) 著 (龍谷大学大学院修了)
タイトル聖光房弁長における『十住毘婆沙論』理解
タイトル読みしょうこうぼうべんちょうにおけるじゅうじゅうびばしゃろんりかい
サブタイトル
タイトル(欧文)Shōkōbō Benchō's Understanding of the Shizhu piposha lun (Daśabhūmika-vibhāṣā)
サブタイトル(欧文)
該当ページ84-90(R)
媒体名 印度學佛敎學硏究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 122
59
1
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2010-12-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB00090759A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安~鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土教 (分野) 天台宗 (分野) 法相宗 (分野) 浄土宗義 (分野)
 分野  日本仏教 浄土教 法然門下 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 密教 (分野) 西山義 (分野) 浄土宗 (分野) 隆寛 (人物)
 人物  法然 弁長 龍樹 隆寛 親鸞 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 良忠 (人物) 証空 (人物) 隆寛 (人物) 仏教学 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 曇鸞 (人物) 大乗仏教 (分野) ナーガールジュナ (人物) 中論 (文献) 世親 (人物) 聖覚 (人物) 幸西 (人物) 真宗学 (分野)
 文献  十住毘婆沙論 選択集 易行品 往生論註 徹選択本願念仏集 浄土宗名目問答 大智度論 (文献) 竜樹 (人物) インド仏教 (分野) 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 龍樹 (人物) 浄土論註 (文献) 十地経 (文献) 法然 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 浄土論 (文献) 往生論註 (文献) 安楽集 (文献) 選択集 (文献) 大経 (文献) 称名 (術語) 曇鸞 (人物) 無量寿経 (文献) 選択本願念仏集 (文献) 浄土宗要集 (文献) 釈観門義鈔 (文献) 信巻 (文献) 選択要決 (文献) 浄土名目問答 (文献) 念仏名義集 (文献) 唯信鈔 (文献) 末代念仏授手印 (文献) 徹選択 (文献) 往生要集義記 (文献)
 術語  傍明往生浄土之教 西方極楽浄土門 難易二道判 難行道 易行道 浄土宗名目問答 (文献) 西方極楽浄土門 (術語) 傍明往生浄土之教 (術語) 難易二道判 (術語) 聖浄二門判 (術語) 難行道 (術語) 五祖相承説 (術語) 御伝鈔 (文献) 五念門行 (術語) 十住毘婆沙論 (文献) 十宗 (術語) 易行道 (術語) 教行信証 (文献) 浄土 (術語) 正行 (術語) 最澄 (人物) 末法 (術語) 利他教化地 (術語) 釈願品 (文献) 念仏三昧 (術語) 浄土論註 (文献) 唯識 (術語) 念仏思想 (術語) 速疾成仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage