INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉田 宏晢 ( よしだ こうせき, Koseki Yoshida ) 著 ()
タイトル空海と覚鑁
タイトル読みくうかいとかくばん
サブタイトル
タイトル(欧文)On Kukai and Kakuban
サブタイトル(欧文)
該当ページ33-48(R)
媒体名 仏教文化学会紀要
媒体名欧文 Journal of Research Society of Buddhism and Cultural Heritage
通号 1
ISSN 0919-6943
編者 仏教文化学会
発行日1992-12
発行者仏教文化学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00041437A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  真言学 真言密教 東密 日本仏教 (分野) 国文学 (分野) 日本梵語学 (分野) 寂厳 (人物) 覚海大徳 (人物) 仏滅100年頃 (時代) 大阿育王 (人物) 弘法大師空海 (人物) 空海 (人物) 密教 (分野) 日本 (地域) 平安時代 (時代) 弘法大師 (人物) 真言宗 (分野) 仏教 (分野) 台密 (分野) 図像学 (分野) 天台宗 (分野) 仁海 (人物) 審海 (人物)
 人物  空海 弘法大師 覚鑁 真言宗 (分野) 最澄 (人物) 日本仏教 (分野) 弘法大師 (人物) 密教 (分野) 密教学 (分野) 即身成仏義 (文献) 覚鑁 (人物) 空海 (人物) 伝教大師 (人物) 日本密教 (分野) 大日経 (文献) 頼瑜 (人物) 興教大師 (人物) 法然 (人物) 五輪九字明秘密釈 (文献)
 文献  大日経 大日経疏 興教大師全集 金剛頂経 (文献) 大日経疏 (文献) 密教 (分野) 空海 (人物) 即身成仏義 (文献) 華厳経 (文献) 法華経 (文献) インド密教 (分野) 大日経 (文献) 大日経義釈 (文献) 大日経広釈 (文献) 十住心論 (文献) 大智度論 (文献) 血脈類集記 (文献) 元亨釈書 (文献) 阿字義絵 (文献) 源氏物語絵巻 (文献) 道範 (人物) 根来要書 (文献) 根来山 (術語) 法然 (人物)
 術語  秘密 衆生秘密 如来秘密 即身成仏 衆生秘密 (術語) 法華玄義 (文献) 秘密仏教 (術語) 六大能生 (術語) 科文 (術語) 顕了 (術語) 秘密不定 (術語) 三十七尊 (術語) 秘密 (術語) 如来秘密 (術語) 法身説法 (術語) 如来秘密経 (文献) 三密 (術語) 即身成仏義 (文献) 菩提心論 (文献) 菩提心 (術語) 大日如来 (術語) 即身成仏義私記 (文献) 六大 (術語) 三劫成仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage