INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前大沢 聖寛 ( おおさわ しょうかん, Shokan Osawa ) 著 (大正大学講師/総合研究院養成所長)
タイトル『般若心経秘鍵』成立考
タイトル読みはんにゃしんぎょうひけんせいりつこう
サブタイトル
タイトル(欧文)A Study on the Han-nya-shin-gyō hi-ken
サブタイトル(欧文)
該当ページ23-42(R)
媒体名 豊山教学大会紀要
媒体名欧文 BUZAN KYŌGAKU TAIKAI KIYŌ MEMOIRS OF THE SOCIETY FOR THE BUZAN STUDY
通号 38
ISSN 0388-2500
編者 豊山教学振興会事務局
発行日2010-03-31
発行者豊山教学振興会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00146232


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉 (時代) 奈良 (時代) 浄土教 (分野) 仏教 (分野) 日本平安仏教 (分野) 日本仏教史 (分野)
 分野  真言学 日本仏教 真言密教 日本仏教 (分野) 国文学 (分野) 日本梵語学 (分野) 寂厳 (人物) 覚海大徳 (人物) 仏滅100年頃 (時代) 大阿育王 (人物) 弘法大師空海 (人物) 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 弘法大師 (人物) 仏教 (分野)
 人物  空海 真言宗 (分野) 最澄 (人物) 日本仏教 (分野) 弘法大師 (人物) 密教 (分野) 密教学 (分野) 即身成仏義 (文献) 覚鑁 (人物)
 文献  般若心経秘鍵 三昧耶戒序 秘密曼荼羅十住心論 秘蔵宝鑰 空海 (人物) 般若心経 (文献) 即身成仏義 (文献) 吽字義 (文献) 弘法大師 (人物) 平城天皇灌頂文 (文献) 大日経 (文献) 弁顕密二教論 (文献) 菩提心論 (文献) 般若心経秘鍵 (文献) 秘密三昧耶仏戒儀 (文献) 菩提心 (術語) 秘蔵宝鑰 (文献) 性霊集 (文献) 大日経疏 (文献) 十住心論 (文献) 秘密曼荼羅十住心論 (文献) 三教指帰 (文献)
 術語  声聞 縁覚 一心 独覚 (術語) 縁覚 (術語) 菩薩 (術語) 小乗 (術語) 大乗 (術語) 一乗 (術語) 華厳経 (文献) 衆生 (術語) 声聞 (術語) 辟支仏 (術語) 声聞乗 (術語) 無余涅槃 (術語) 四諦 (術語) 阿含経 (文献) 三心 (術語) 三界唯心 (術語) 一念 (術語) 願生 (術語) 如来蔵 (術語) 北宗禅 (術語) 唯心 (術語) 止観 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage