INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前加藤 一寧 ( かとう かずやす, Kazuyasu Kato ) 著 (天龍寺山内金剛院住職)
タイトル栄西禅師とお茶
タイトル読みようさいぜんじとおちゃ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ50-55(R)
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 232
特集・テーマ 栄西禅師と建仁寺
ISSN 0514-3012
編者 西村恵学/藤田琢司/木村弥生
発行日2014-04-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00146878A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 建仁寺 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 比叡山 (地域) 鎌倉) (地域) 鎌倉寿福寺 (地域) 建長寺 (地域) 高台寺 (地域) 桃山時代 (時代)
 時代  平安時代 鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  栄西禅師 源実朝 明恵 道元禅師 (人物) 永平元和尚 (人物) 宗教 (分野) 荊渓 (人物) 如浄禅師 (人物) 随聞記 (文献) 従周 (人物) 仏日庵目録 (文献) 仏教信仰 (分野) 栄西 (人物) 藤原定家 (人物) 明恵 (人物) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 金塊集 (文献) 願性 (人物) 法然 (人物) 華厳宗 (分野) 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 明慧 (人物) 高弁 (人物) 摧邪輪 (文献)
 文献  節用集 和漢通用集 元亨釈書 喫茶養生記 日本仏教 (分野) 大経鈔 (文献) 本朝高僧伝 (文献) 沙石集 (文献) 扶桑略記 (文献) 日本書紀 (文献) 最澄 (人物) 興禅護国論 (文献) 延宝伝灯録 (文献) 帝王編年記 (文献) 我宝 (人物) 渓嵐拾葉集 (文献) 道元 (人物) 南都の茶 (術語) 正法眼蔵随聞記 (文献) 未来記 (文献) 栄西 (人物)
 術語  密禅併修 茶祖 茶種将来説 点茶法 真禅融心義 (文献) 宋朝禅 (術語) 偽撰説 (術語) 禅宗批判 (術語) 禅宗属顕門 (術語) 十巻楞伽 (文献) 祖統説 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage