INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前廣田 万里子 ( ひろた まりこ, Mariko Hirota ) 著 ()
タイトル三心具足の念仏
タイトル読みさんしんぐそくのねんぶつ
サブタイトル法然の信心論
タイトル(欧文)"Nenbutsu" with "Triple Mind" in the Meditation Sūtra
サブタイトル(欧文)Honen's View of "Shinjin"
該当ページ70-82(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 24
特集・テーマ 精神主義と現代――ポストモダンと精神主義(Seishinshugi (Spiritual Awareness) and the Present Age, Post-Modern Era and Seishinshugi)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2003-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00147432


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  法然 親鸞 善導 道綽 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 曇鸞 (人物) 道綽 (人物) 観経疏 (文献) 安楽集 (文献) 迦才 (人物) 中国仏教 (分野)
 文献  教行信証 正信偈 歎異抄 散善義 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 浄土論 (文献) 正信念仏偈 (文献) 浄土真宗 (分野) 報恩講式 (文献) 蓮如 (人物) 唯円 (人物) 末灯鈔 (文献) 往生礼讃 (文献) 法事讃 (文献) 選択本願念仏集 (文献) 観念法門 (文献) 愚禿鈔 (文献)
 術語  信心為本 三心 至誠心 回向発願心 念仏為本 (術語) 大念仏 (術語) 信因称報説 (術語) 但行礼拝行 (術語) 以信代慧 (術語) 念仏往生説 (術語) 悪人正機説 (術語) 五念門 (術語) 至誠心 (術語) 教行信証 (文献) 一心 (術語) (術語) 本願 (術語) 菩提心 (術語) 二種深信 (術語) 信楽 (術語) 深心 (術語) 三心 (術語) 廻向発願心 (術語) 真実心 (術語) 観経疏 (文献) 内外相応 (術語) 愚禿鈔 (文献) 三心釈 (術語) 深信 (術語) 浄土門 (術語) 心行具足 (術語) 三定死 (術語) 無常 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage