INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前宮崎 英修 ( みやざき えいしゅう, Eishu Miyazaki ) 著 ()
タイトル撰時・報恩両抄と金綱集との関係
タイトル読みせんじほうおんりょうしょうときんこうしゅうとのかんけい
サブタイトル
タイトル(欧文)Relation between Kinkō-shū and Senji-shō,Hōon-shō
サブタイトル(欧文)
該当ページ475-492(R)
媒体名 知の邂逅――仏教と科学:塚本啓祥教授還暦記念論文集
媒体名欧文 ENCOUNTER OF WISDOM BETWEEN BUDDHISM AND SCIENCE:Essays in Honour of Professor Keishō Tsukamoto on His sixtieth Anniversary
ISBN 4-333-01632-0
編者 塚本啓祥教授還暦記念論文集刊行会
発行日1993-03-31
発行者佼成出版社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00044811A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日蓮宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日蓮 (人物) 天台宗 (分野) 望月歓厚 (人物) 坂本日深 (人物) 日蓮教学 (分野)
 人物  善無畏 不空 慈覚大師 安然 天台大師 弘法大師 覚鑁 金剛智 智証 密教 (分野) 一行 (人物) 不空 (人物) 金剛智 (人物) 大日経 (文献) 空海 (人物) 密教学 (分野) 恵果 (人物) 善無畏 (人物) 金剛頂経 (文献) 日本仏教 (分野) 智証大師 (人物) 伝教大師 (人物) 宗教 (分野) 仏教 (分野) 浄土教 (分野) 天台宗 (分野) 円珍 (人物) 円仁 (人物) 台密 (分野) 最澄 (人物) 教時問答 (文献) 中国仏教 (分野) 摩訶止観 (文献) 智顗 (人物) 法華玄義 (文献) 天台教学 (分野) 真言宗 (分野) 即身成仏義 (文献) 日本密教 (分野) 頼瑜 (人物) 興教大師 (人物) 法然 (人物) 五輪九字明秘密釈 (文献) 施護 (人物) 日蓮 (人物) 慈覚 (人物) 弘法大師空海 (人物) 澄観 (人物) 安然 (人物)
 文献  撰時抄 報恩抄 金綱集 報恩抄 (文献) 立正安国論 (文献) 開目抄 (文献) 日蓮 (人物) 観心本尊抄 (文献) 法華経 (文献) 南岳大禅師立誓願文 (文献) 法華取要抄 (文献) 撰時抄 (文献) 守護国家論 (文献) 三大秘法抄 (文献) 開目鈔 (文献) 御義口伝 (文献) 法然 (人物) 聖愚問答抄 (文献) 本門戒体抄 (文献) 経釈秘抄要文 (文献) 身延二祖日向 (人物) 神天上勘文 (文献)
 術語  日本真言宗 真言批判 真言宗諸師 金綱集 (文献) 真言批判 (術語) 日本真言宗 (術語) 真言宗諸師 (術語) 密教関係 (術語) 朝鮮仏教認識 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage