INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前嶋津 行史 ( しまづ ぎょうし, Gyoshi Shimazu ) 著 ()
タイトル真実教の選び
タイトル読みしんじつきょうのえらび
サブタイトル法然から親鸞へ
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ149-151(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 27
部編 教化と教学(The Mission and the Doctrinal Studies)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2006-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  法然 親鸞 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 曇鸞 (人物)
 文献  選択集 浄土論 阿弥陀経 観経 教行信証 (文献) 法然 (人物) 親鸞 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献) 浄土論註 (文献) 往生論註 (文献) 曇鸞 (人物) 無量寿経 (文献) 論註 (文献) 安楽集 (文献) 大無量寿経 (文献) 観無量寿経 (文献) 法華経 (文献) 浄土教 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 大経 (文献) 歎異抄 (文献) 選択集 (文献)
 術語  真実教 第十九願 第二十願 往生 教行信証 (文献) 行証 (術語) 真仮 (術語) 大行 (術語) 無量寿経 (文献) 不虚作住持功徳 (術語) 正定聚 (術語) 末法 (術語) 第二十願 (術語) 第十八願 (術語) 末灯鈔 (文献) 西山 (術語) 大経胎化段 (術語) 六度万行 (術語) 西宗要 (文献) 第十九願 (術語) 三願転入 (術語) 悲歎述懐和讃 (文献) 人天 (術語) 要門 (術語) 至心廻向願 (術語) 悲願 (術語) 念仏 (術語) 成仏 (術語) 浄土 (術語) 本願 (術語) 臨終 (術語) 極楽 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage