INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前嶋津 行史 ( しまづ ぎょうし, Gyoshi Shimazu ) 著 ()
タイトル法然・親鸞における凡夫観
タイトル読みほうねんしんらんにおけるぼんぷかん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ197-198(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 30
特集・テーマ 真宗における仏事(Buddhist Affairs of Jodoshinshu Samgha, Rituals and Nenbutsu)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2009-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00148331A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  法然 親鸞 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 曇鸞 (人物)
 文献  一枚起請文 浄土論 選択本願念仏集 (文献) 選択集 (文献) 法然 (人物) 無量寿経 (文献) 往生礼讃 (文献) 観経疏 (文献) 教行信証 (文献) 源智 (人物) 浄土論註 (文献) 往生論註 (文献) 曇鸞 (人物) 論註 (文献) 安楽集 (文献) 大無量寿経 (文献)
 術語  凡夫 聖道門 信巻 回向 本願 (術語) 教行信証 (文献) 諸仏 (術語) 二尊教 (術語) 念仏 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 悪人 (術語) 悪人正機 (術語) 浄土門 (術語) 菩提心 (術語) 還相利他行 (術語) 即身成仏 (術語) 三心 (術語) 回心 (術語) 西山上人 (人物) 真宗興隆 (術語) 化巻 (術語) 行巻 (術語) 如来の心 (術語) 教行信証化身土末巻の研究 (文献) 施造方便 (術語) 化身土末巻 (術語) 往生論註 (文献) 往相 (術語) 浄土 (術語) 荘厳 (術語) 還相 (術語) 無量寿経 (文献) 還相回向 (術語) 大悲 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage