INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前斉藤 研 ( さいとう けん, Ken Saito ) 著 ()
タイトル師教聞思の課題
タイトル読みしきょうもんしのかだい
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ207-208(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 30
特集・テーマ 真宗における仏事(Buddhist Affairs of Jodoshinshu Samgha, Rituals and Nenbutsu)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2009-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00148339A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞 法然 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物)
 文献  親鸞伝絵 御伝鈔 親鸞 (人物) 覚如 (人物) 教行信証 (文献) 最須敬重絵詞 (文献) 歎異抄 (文献) 存覚一期記 (文献) 報恩講式 (文献) 口伝鈔 (文献) 改邪鈔 (文献) 恵信尼消息 (文献) 妙好人伝 (文献) 恵信尼文書 (文献)
 術語  信行両座 ただ念仏 念仏為先 信心正因 慕帰絵詞 (文献) 念仏往生 (術語) 法然門下 (術語) 信心諍論 (術語) 歎異抄 (文献) ただ信心 (術語) 証し (術語) 還相回向 (術語) 称名念仏 (術語) 念仏門 (術語) 日本浄土教 (術語) 元意 (術語) 念仏為本 (術語) 本願 (術語) 臨終 (術語) 宗学論 (術語) 称名報恩 (術語) 帖外御文章 (文献) 浄土真宗 (術語) 他力廻向 (術語) 現生十益 (術語) 聞名即生義 (術語) 仏恩報謝 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage