INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前難波 教行 ( なんば きょうぎょう, Kyogyo Nanba ) 著 ()
タイトル親鸞の主体形成
タイトル読みしんらんのしゅたいけいせい
サブタイトル「唯徐の機」の自覚を通して
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ140-141(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 32
特集・テーマ 親鸞と現代―『教行信証』の課題―(Shinran and the Present Age: The Problems of the Kyōgyōshinshō)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2011-11-24
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
 文献  観経 大経 教行信証 涅槃経 観経疏 (文献) 大経 (文献) 教行信証 (文献) 無量寿経 (文献) 歎異抄 (文献) 選択集 (文献) 観無量寿経 (文献) 親鸞 (人物) 観経 (文献) 本典 (文献) 往生要集 (文献) 法然 (人物) 口伝鈔 (文献) 善導 (人物) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 浄土論註 (文献) 法華経 (文献) 華厳経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 大智度論 (文献) 維摩経 (文献) 仏性 (術語)
 術語  主体形成 本願成就 唯徐の機 唯徐の文 法蔵菩薩 (術語) 一心 (術語) 慈悲 (術語) 大乗菩薩行 (術語) 愚禿 (術語) 如来回向 (術語) 至心信楽の願 (術語) 往生 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage