INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前安居 宏淳 ( やすい こうじゅん, Kojun Yasui ) 著 ()
タイトル誓願一仏乗
タイトル読みせいがんいちぶつじょう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ136-137(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 33
特集・テーマ 親鸞と現代―『教行信証』の課題―(Shinran and the Present Age: The Problems of the Kyōgyōshinshō)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2012-11-24
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
 文献  教行信証 大経 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 観経 (文献) 教行信証 (文献) 本典 (文献) 往生要集 (文献) 口伝鈔 (文献)
 術語  誓願一仏乗 本願成就 数巻 行巻 教行信証 (文献) 本願 (術語) 仏性 (術語) 頓教一乗海 (術語) 大涅槃道 (術語) 願往生心 (術語) 選択本願の行信 (術語) 摂取不捨 (術語) 法蔵菩薩 (術語) 一心 (術語) 慈悲 (術語) 大乗菩薩行 (術語) 愚禿 (術語) 如来回向 (術語) 至心信楽の願 (術語) 往生 (術語) 教行信証信巻 (文献) 信巻 (術語) 聞名 (術語) 大経引文 (術語) 浄土文類聚鈔 (文献) 称名破満釈 (術語) 行巻の問題点 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage