INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前藤原 智 ( ふじわら さとる, Satoru Fujiwara ) 著 ()
タイトル知恩報徳
タイトル読みちおんほうとく
サブタイトル「信巻」と「化身土巻」の「自信教人信」を通して
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ143-144(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 33
特集・テーマ 親鸞と現代―『教行信証』の課題―(Shinran and the Present Age: The Problems of the Kyōgyōshinshō)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2012-11-24
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞 法然 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物)
 文献  歎異抄 教行信証 恵信尼書簡 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 唯円 (人物) 末灯鈔 (文献) 法然 (人物) 浄土真宗 (分野) 唯信鈔文意 (文献) 蓮如 (人物) 歎異抄 (文献) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 日野一流系図 (文献) 西方指南鈔 (文献) 尊卑分脈 (文献) 親鸞絵伝 (文献) 慕帰絵詞 (文献) 覚信尼 (人物)
 術語  信巻 化身土巻 自信教人信 三願転入 化巻 (術語) 行巻 (術語) 如来の心 (術語) 本願 (術語) 教行信証化身土末巻の研究 (文献) 施造方便 (術語) 化身土末巻 (術語) 往生論註 (文献) 三帖和讃 (術語) 真仏土巻 (術語) 真仮儀の三重判 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 教行信証講義 (文献) 真門釈 (術語) 延書本 (術語) 教行信証 (文献) 布教 (術語) 常行大悲 (術語) 教化方法 (術語) 倫理 (術語) 世俗内倫理 (術語) 国家的宗教 (術語) 真実 (術語) 自行化他 (術語) 親鸞 (人物) 第十八願 (術語) 廻心 (術語) 選択本願 (術語) 末法史観 (術語) 宗教的実存 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage