INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前相馬 晃 ( そうま あきら, Akira Soma ) 著 ()
タイトル法然門下の菩提心観
タイトル読みほうねんもんかのぼだいしんかん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ155-156(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 33
特集・テーマ 親鸞と現代―『教行信証』の課題―(Shinran and the Present Age: The Problems of the Kyōgyōshinshō)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2012-11-24
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  法然 明恵 幸西 聖光 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 華厳宗 (分野) 日本 (地域) 明慧 (人物) 高弁 (人物) 摧邪輪 (文献) 隆寛 (人物) 証空 (人物) 覚如 (人物) 長西 (人物) 成覚房 (人物) 良忠 (人物) 鎮西派 (分野)
 文献  選択集 摧邪輪 玄義分鈔 撤選択集 教行信証 (文献) 法然 (人物) 親鸞 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献) 選択集 (文献) 明恵 (人物) 選択本願念仏集 (文献) 菩提心 (術語) 摧邪輪荘厳記 (文献) 興福寺奏状 (文献) 信巻 (文献) 浄土宗要義 (文献)
 術語  菩提心 菩提心廃捨論 菩提心願 菩提心行 摧邪輪 (文献) 大悲 (術語) 三心 (術語) 大日経 (文献) 十住心 (術語) 即身成仏 (術語) 選択集 (文献) 一切智智 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage