INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前延塚 知道 ( のぶつか ともみち, Tomomichi Nobutsuka ) 著 ()
タイトル『教行信証』の核心
タイトル読みきょうぎょうしんしょうのかくしん
サブタイトル大般涅槃道の詠
タイトル(欧文)The Core of the Kyōgyōshinshō
サブタイトル(欧文)Song in Praise of the Path to Complete Nirvana
該当ページ107-125(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 35
特集・テーマ 信仰と社会(Faith and Society)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2014-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞聖人 天親菩薩 曇鸞 世親菩薩 浄土真宗 (分野) 法然上人 (人物) 聖徳太子 (人物) 真宗 (分野) 日本浄土真宗 (分野) 真宗学 (分野) 教行信証 (文献) 日本仏教 (分野) 星野元豊 (人物) 教行信証信巻 (文献) 仏教学 (分野) 善導 (人物) 玄偉 (人物) 聖冑集 (文献) 浄土教 (分野) 曇鸞大師 (人物) 親鸞 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 天親 (人物) 如来蔵思想 (分野) 真諦 (人物)
 文献  教行信証 正信偈 大無量寿経 論註 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 浄土論 (文献) 正信念仏偈 (文献) 浄土真宗 (分野) 報恩講式 (文献) 蓮如 (人物) 観無量寿経 (文献) 法華経 (文献) 安楽集 (文献) 曇鸞 (人物) 愚禿鈔 (文献) 讃阿弥陀仏偈 (文献)
 術語  大般涅槃道 本願 智慧海 三輩章 回向 (術語) 真実一実 (術語) 浄土 (術語) 教行信証 (文献) 無量寿経 (文献) 阿弥陀仏 (術語) 名号 (術語) 念仏 (術語) 信心 (術語) 称名念仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage