INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前小川 義昭 ( おがわ ぎしょう, Gisho Ogawa ) 著 (大正大学大学院修士課程修了)
タイトル弘法大師の意味する金剛頂経
タイトル読みこうぼうだいしのいみするこんごうちょうぎょう
サブタイトル
タイトル(欧文)Kongōchōgyō (金剛頂経) in KŌBŌ DAISHI'S Writings
サブタイトル(欧文)
該当ページ10-24(R)
媒体名 智山学報
媒体名欧文 THE CHISAN GAKUHO JOURNAL OF CHISAN STUDIES
通号 40
26
ISSN ----
ISBN ----
発行日1977-02-15
発行者智山勧学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00143024A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 真言密教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 弘法大師 (人物) 仏教 (分野)
  人物   弘法大師空海 不空 真言宗 (分野) 興教大師覚鑁 (人物) 密教 (分野) 伝教大師最澄 (人物) 大日経 (文献) 即身成仏義 (文献) 恵果 (人物) 不空 (人物) 金剛智 (人物) 善無畏 (人物) 空海 (人物) 一行 (人物) 密教学 (分野) 金剛頂経 (文献)
  文献   金剛頂経 ( Tattvasaṁgraha ) 御請来目録 金剛頂経義訣 金剛頂経開題 大日経 (文献) 密教 (分野) 理趣経 (文献) 大日経疏 (文献) Tantrārthāvatāra (文献) 不空 (人物) 真実摂経 (文献) 菩提心論 (文献) 付法伝 (文献) 空海 (人物) 性霊集 (文献) 弘法大師空海 (人物) 弁顕密二教論 (文献) 表制集 (文献) 弘法大師 (人物) 金剛智 (人物) デンカルマ目録 (文献) 一心金剛戒秘決 (文献) 金剛頂経義訣の写本 (術語) 金剛頂大教王経私記 (文献) 南天の鉄塔 (術語) 開元釈教録 (文献) 大日経開題 (文献) 教王経開題 (文献) 金剛頂経 (文献) 即身成仏義 (文献) 金剛頂経開題愚草 (文献) 初会金剛頂経 (文献) 釈論指事 (文献)
  術語   両部二而不二 金剛頂瑜伽 タントラ理解 (術語) 護摩 (術語) 大日経広釈 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage