INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前入矢 義高 ( いりや よしたか, Yoshitaka Iriya ) 著 (花園大学客員教授)
タイトル明と暗
タイトル読みめいとあん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ37-51(R)
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 110
ISSN 0514-3012
編者 芳澤勝弘
発行日1983-10-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00083776A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  趙州 南泉禅師 南泉 (人物) (分野) エックハルト (人物) 禅宗 (分野) 盤珪 (人物) 僧肇 (人物) 圜悟 (人物) 碧巌録 (文献)
 文献  趙州録 宗門統要 臨済録 神会録 信心銘 維摩経 景徳伝灯録 (文献) 臨済録 (文献) 順暁 (人物) 趙州 (人物) 趙州と婆子 (術語) 宗鏡録 (文献) 大乗起信論 (文献) 顕戒論 (文献) 禅林僧宝伝 (文献) 永平頌古 (文献) 続開古尊宿語要 (文献) 正法眼蔵 (文献) 祖堂集 (文献) 碧巌録 (文献) 六祖壇経 (文献) 臨済 (人物) 歎異抄 (文献) 臨済義玄 (人物) 伝心法要 (文献) 神会語録 (文献) 金剛経 (文献) 荊南惟忠 (人物) 神会和尚遺集 (文献) 宝林伝 (文献) 大唐大安国寺故大徳浄覚国師碑銘 (文献) 能禅師碑 (文献) 僧璨 (人物) 坐禅箴 (文献) 自性清浄心 (術語) 伝灯録 (文献) 大潙警策 (文献) 三祖信心銘 (文献) 法華経 (文献) 華厳経 (文献) 般若経 (文献) 涅槃経 (文献) インド仏教 (分野) 勝鬘経 (文献) 無量寿経 (文献) 大智度論 (文献)
 術語  四句 道体 明合 暗合 明家 合家 縁起 (術語) 般若波羅蜜 (術語) 中道 (術語) 碧巌録 (文献) 顕密 (術語) 神祇信仰 (術語) 持寄り檀家 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage