INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前増山 賢俊 ( ますやま けんしゅん, Kenshun Masuyama ) 著 (大正大学綜合仏教研究所研究員)
タイトル勧修寺蓮光房良勝について
タイトル読みかじゅうじれんこうぼうりょうしょうについて
サブタイトル
タイトル(欧文)A Study on Kajūji Renkōbō Ryōshō
サブタイトル(欧文)
該当ページ389-419(R)
媒体名 大正大学綜合佛教研究所年報
媒体名欧文 ANNUAL OF THE INSTITUTE FOR COMPREHENSIVE STUDIES OF BUDDHISM TAISHO UNIVERSITY
通号 37
ISSN 0388-645X
編者 大正大学綜合仏教研究所
発行日2015-03-31
発行者大正大学綜合仏教研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00149346A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 勧修寺 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 京都 (地域) 仏教美術 (分野) 日本 (地域) 室町時代 (時代)
  時代   平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   蓮光房良勝 良雅 勝覚 寛信 勝覚 (人物) 寛信 (人物) 勝賢 (人物) 実範 (人物) 融源 (人物) 成尊 (人物) 寛印 (人物) 定海 (人物) 良雅 (人物) 金剛智 (人物) 仏教美術 (分野) 興然 (人物) 賢宝 (人物) 要尊道場観 (文献) 守覚法親王 (人物) 藤原通憲 (人物) 北院御室御日次記 (文献)
  文献   伝灯広録 醍醐寺新要録 真言附法本朝血脈 成実論 血脈類聚記 (文献) 浄月 (人物) 覚禅抄 (文献) 禅定院阿闍梨 (術語) 人名項目索引 (分野) 扶桑略記 (文献) 灌理鈔 (文献) 証道 (人物) 三宝院 (術語) 醍醐雑事記 (文献) 法華八講 (術語) 醍醐寺雑事記 (文献) 醍醐寺要書 (文献) 竪義問答章 (文献) 醍醐寺 (術語) 良海 (人物) 倶舎論 (文献) 三論玄義 (文献) 大毘婆沙論 (文献) 婆沙論 (文献) 涅槃経 (文献) 摂大乗論 (文献) 大乗義章 (文献) 順正理論 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage