INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前石井 修道 ( いしい しゅうどう, Shudo Ishii ) 著 (駒沢大学仏教学部教授)
タイトル宋代の禅
タイトル読みそうだいのぜん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ133-156(L)
媒体名 禅学研究入門
媒体名欧文 ----
ISBN 4-500-00712-1
編者 田中良昭
発行日2006-12-15
発行者大東出版社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00052008


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 禅宗 (分野) 日本 (地域) 元代 (時代)
 分野  禅宗 研究方法論 中国仏教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野) 禅宗 (分野) 臨済宗 (分野) 中国語学 (分野) インド学 (分野) 文献学 (分野) 論理学 (分野) 浄土教 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  大慧宗杲 道元 柳田聖山 禅宗 (分野) 道元 (人物) 宏智正覚 (人物) 中国禅宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 朱子 (人物) (分野) 栄西 (人物) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 曹洞宗学 (分野) 鈴木大拙 (人物) 胡適 (人物) 田中良昭 (人物) 関口真大 (人物) 六祖壇経 (文献) 神会 (人物) 臨済録 (文献)
 文献  景徳伝灯録 十牛図 祖堂集 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 禅宗 (分野) 天聖広灯録 (文献) 廓庵師遠 (人物) 鈴木大拙 (人物) 臨済録 (文献) 禅関策進 (文献) エックハルト (人物) 善の研究 (文献) 西と東の神秘主義 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 宝林伝 (文献) 六祖壇経 (文献)
 術語  黙照禅 看話禅 公案 三教一致 儒仏一致 五山十刹 看話禅 (術語) 公案 (術語) 臨済宗 (術語) 只管打坐 (術語) 臨済禅 (術語) 宏智 (人物) 公案禅 (術語) 無事禅 (術語) 黙照禅 (術語) 無字 (術語) 日本文化 (術語) 看話 (術語) 文字禅 (術語) 大慧宗杲 (人物) 正法眼蔵 (文献) 古則 (術語) 無門関 (文献) 宏智頌古 (文献) 坐禅 (術語) (術語) 儒仏一致 (術語) 床朝禅 (術語) 海上物語 (文献) 禅海一瀾 (文献) 三教一体観 (術語) 仏儒一致 (術語) 性宗 (術語) 三教一致 (術語) 転生活仏 (術語) 幽冥 (術語) 葬礼 (術語) 儒葬 (術語) 朱子学 (術語) 京学 (術語) 排仏論 (術語) 勅差住持院 (術語) 七修類藁 (文献) 連判状 (術語) 関三刹 (術語) 国家仏教 (術語) 経済 (術語) 寺田 (術語) 都監寺 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage