INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前柳田 聖山 ( やまぎだ せいざん, Seizan Yanagida ) 著 (京都大学人文学研究所教授)
タイトル禅仏教をゆく
タイトル読みぜんぶっきょうをゆく
サブタイトルその一
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ133-148(R)
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 103
ISSN 0514-3012
編者 芳澤勝弘
発行日1982-01-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00085167A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  禅仏教 中国仏教 (分野) 鈴木大拙 (人物) 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 達摩 (人物) 曹洞宗 (分野) 敦煌 (地域) 浄土教 (分野)
 人物  クマーラジーヴァ 六祖慧能 仏教教理研究 (分野) 慧遠 (人物) 道生 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 仏教 (分野) 鳩摩羅十 (人物) 中観派 (分野) チャンドラキールティ (人物) 道元 (人物) 白隠 (人物) 天童如浄 (人物) 禅宗 (分野) 馬祖道一 (人物) 青玄行思 (人物) 胡適 (人物) 中国禅宗 (分野)
 文献  金剛三昧経 坐禅三昧経 維摩経 法華経 大乗起信論 (文献) 法王経 (文献) 金剛三昧経論 (文献) 楞伽師資記 (文献) 法句経 (文献) 二入四行論 (文献) 元暁 (術語) 神会語録 (文献) 大智度論 (文献) 大乗大義章 (文献) 般舟三昧経 (文献) 修行道地経 (文献) 達摩多羅禅経 (文献) 鳩摩羅什 (人物) 五門禅経要用法 (文献) 瑜伽師地論 (文献) 法華経 (文献) 華厳経 (文献) 般若経 (文献) 涅槃経 (文献) インド仏教 (分野) 勝鬘経 (文献) 無量寿経 (文献) 日蓮 (人物) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 正法眼蔵 (文献)
 術語  坐禅 宴坐 涅槃 解脱 壁観 煩悩 普勧坐禅儀 (文献) 非思量 (術語) 正法眼蔵 (文献) 坐禅用心記 (文献) 道元 (人物) 脳波 (術語) 只管打坐 (術語) 禅宗 (分野) 瑜伽師地論 (文献) 禅定 (術語) 宴黙 (術語) 万善同帰 (術語) 常好坐禅 (術語) 維摩経文疏 (文献) 不必 (術語) パーリ三蔵 (文献) 解脱 (術語) 仏性 (術語) nibbāna (術語) 滅諦 (術語) 菩提 (術語) 輪廻 (術語) 原始仏教 (分野) 如来 (術語) 涅槃 (術語) 縁起 (術語) 救済 (術語) 生天 (術語) 修行 (術語) 心解脱 (術語) mokṣa (術語) 理入 (術語) 覚観 (術語) 達摩 (人物) 菩薩瓔珞本業経 (文献) 一切有情悉有仏性 (術語) 従容録 (文献) 面壁 (術語) 面壁坐禅 (術語) (術語) 随眠 (術語) kleśa (術語) 無明 (術語) 仏祖 (術語) 念仏 (術語) (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage