INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前衣川 賢次 ( きぬがわ けんじ, Kenji Kinugawa ) 訳 (花園大学専任講師)
孫 昌武 ( そん しょうぶ, Changwu Sun ) 著 (南開大学教授/神戸大学客員教授)
タイトル仏教と唐代の文学
タイトル読みぶっきょうととうだいのぶんがく
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ25-42(R)
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 119
ISSN 0514-3012
編者 芳澤勝弘
発行日1986-01-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00082809A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  中国仏教 中国文学 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 元代 (時代) 中国仏教 (分野) 日本文学 (分野) 唐詩 (分野) (分野) 釈善住 (人物)
 人物  覚範慧光 馬祖 王応麟 林間録 (文献) 禅宗 (分野) 臨済宗黄檗派 (分野) 百丈 (人物) 馬祖道一 (人物) 臨済 (人物) 南岳懐譲 (人物) 神会 (人物) 正法眼蔵 (文献) 馬祖語録 (文献)
 文献  隋書 唐書 石門文字禅 伝灯録 本事詩 大般涅槃経 新唐書 (文献) 続高僧伝 (文献) 北史 (文献) 広弘明集 (文献) 周書 (文献) 十七条憲法 (文献) 皇泰主 (人物) 向海明 (人物) 高力士 (人物) 史記 (文献) 浄土論註 (文献) 西域記 (文献) 続日本後紀 (文献) 貞元録 (文献) 唐会要 (文献) 慧超 (人物) 覚範慧洪 (人物) 五位 (術語) 五台山系華厳思想 (術語) 寂音自序 (文献) 不説の説 (術語) 偏正五位 (術語) 埋葬事業 (術語) 宋会要 (文献) 祖堂集 (文献) 宝林伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 起信論 (文献) 道元 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 信心銘 (文献) 法華経 (文献) 大般泥洹経 (文献) 遊行経 (文献) 釈尊 (人物) 勝鬘経 (文献) 教行信証 (文献) 華厳経 (文献) 大智度論 (文献)
 術語  文学言語 宇宙観 儒学 心性学説 世界観 詩禅 比較思想 (分野) 現象世界 (術語) 生命観 (術語) 須弥山 (術語) 須弥山儀 (文献) 世界観 (術語) 四劫 (術語) 偶像崇拝 (術語) 公洋学 (術語) 三種神器 (術語) 皇国の精神 (術語) 国学 (術語) 坐禅 (術語) 釈氏 (術語) 世俗倫理と仏教 (術語) 空思想 (術語) 人生観 (術語) 後代パーリ仏教 (術語) 身長 (術語) 三世間 (術語) 自己犠牲 (術語) 十住心論 (文献) 三種荘厳 (術語) 器世間 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage