INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前林 智康 ( はやし ともやす, Tomoyasu Hayashi ) 著 (龍谷大学教授/中央仏教学院講師)
タイトル「正信念仏偈」と「念仏正信偈」
タイトル読みしょうしんねんぶつげとねんぶつしょうしんげ
サブタイトル
タイトル(欧文)'Shōshin nembutsuge' and 'Nembutsu shōshinge'
サブタイトル(欧文)
該当ページ557-583(R)
媒体名 親鸞教学論叢:村上速水先生喜寿記念
媒体名欧文 Collected Essays on Shinran Studies: On the Occassion of Professor Murakami Toshimi’s Seventy-Seventh Birthday
ISBN 4816230289
編者 村上速水先生喜寿記念論文集刊行会
発行日1997-05
発行者永田文昌堂
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00044457A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   真宗学 浄土真宗 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物) 蓮如 (人物) 真宗学 (分野) 仏教 (分野)
  人物   親鸞 蓮如 存覚 深励 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 存覚 (人物) 御文 (文献) 御文章 (文献) 覚如 (人物) 真宗 (分野) 蓮如 (人物) 六要鈔 (文献) 宣明 (人物) 了祥 (人物) 歎異抄 (文献) 法霖 (人物) 南渓 (人物) 往生論註 (文献)
  文献   教行信証 教行信証大意 四法大意 略文類 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 願願鈔 (文献) 末灯鈔 (文献) 願々鈔 (文献) 浄土文類聚鈔 (文献) 易行品 (文献) 管窺録 (文献) 六要鈔 (文献) 口伝鈔 (文献) 称明破満 (術語)
  術語   正信念仏偈 念仏正信偈 広前略後説 略前広後説 念仏正信偈 (術語) 大智度論 (文献) 譬喩 (術語) 文類聚鈔 (文献) 念仏正信偈 (文献) 正信念仏偈 (術語) 浄土文類聚鈔 (文献) 広略後説 (術語) 研究ノート (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage