INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前金山 穆韶 ( かなやま ぼくしょう, Bokusho Kanayama ) 著 ()
タイトル六大体大に就て(続)
タイトル読みろくだいたいだいについてぞく
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ106-122
媒体名 密教研究
通号 24
編者 高野山大学内 密教研究会 松永有見
発行日1927-04-01
発行者高野山大学内 密教研究会
発行地高野山
本文
INBUDS IDIB00015157A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 真言宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 弘法大師 (人物) 天台宗 (分野)
  人物   実恵 真雅 覚鑁 覚海 道範 信日 頼宝 空海 (人物) 真然 (人物) 真雅 (人物) 杲宝 (人物) 真言宗 (分野) 真紹 (人物) 元瑜 (人物) 海雲 (人物) 真済 (人物) 実恵 (人物) 源仁 (人物) 道興 (人物) 二教論 (文献) 済暹 (人物) 覚延 (人物) 守山聖眞 (人物) 密教学 (分野) 頼瑜 (人物) 日本仏教 (分野) 興教大師 (人物) 法然 (人物) 五輪九字明秘密釈 (文献) 道範 (人物) 覚鑁 (人物) 法性 (人物) 和泉守雅隆 (人物) 融源 (人物) 文覚 (人物) 静遍 (人物) 覚海 (人物) 頼宝 (人物) 真言教学 (分野) 賢首大師 (人物) 道邃 (人物) 伝教大師 (人物)
  術語   六大体大 阿字本不生 四曼相大 (術語) 四種曼荼羅相大 (術語) 真言宗 (分野) 金剛頂経 (文献) 十住心 (術語) 第九住心 (術語) 即身成仏 (術語) 即身成仏義 (文献) 真言密教 (術語) 阿字 (術語) 四十二字門 (術語) (術語) 五智房 (術語) 六大 (術語) 三密行 (術語) 一切智智 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage