INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前高橋 謙祐 ( たかはし けんゆう, Kenyu Takahashi ) 著 (宗費研究生)
タイトル『本因妙抄』考
タイトル読みほんいんみょうしょうこう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ23-44(R)
媒体名 日蓮教学研究所紀要
媒体名欧文 Journal of Nichiren Buddhism
通号 6
ISSN 02875373
編者 宮崎英修
発行日1979-03-31
発行者立正大学日蓮教学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00023810A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  南北町時代 京都 (地域) 日像 (人物) 日蓮 (人物)
 分野  日本仏教 日蓮宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日蓮 (人物) 天台宗 (分野) 望月歓厚 (人物) 坂本日深 (人物) 日蓮教学 (分野)
 人物  日蓮 日辰 最澄 日順 日蓮宗 (分野) 日本仏教 (分野) 法華経 (文献) 鎌倉仏教 (分野) 日蓮教学 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 道元 (人物) 日興 (人物) 日蓮教学史 (分野) 日覚 (人物) 湛然 (人物) 日遠 (人物) 日真 (人物) 日饒 (人物) 日修 (人物) 空海 (人物) 天台宗 (分野) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 日蓮 (人物) 日道 (人物) 釈尊 (人物) 日蓮宗教学歴史 (分野) 本因妙鈔 (文献) 本門心底鈔 (文献) 用心鈔 (文献) 日眼 (人物)
 文献  本因妙抄 修善寺決 七面口決 日蓮 (人物) 百六箇相承 (文献) 本迹見聞 (文献) 文明と時間 (文献) 易経 (文献) 法華本門宗血脈相承事 (文献) 口伝相承書 (術語)
 術語  口伝相承書 中古天台教学 富士門徒 偽撰論 本因妙抄 (文献) 日蓮 (人物) 無作三身 (術語) 法身正意 (術語) 来迎院 (術語) 古写本 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage