INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前丸茂 竜正 ( まるも りゅうしょう, Ryusho Marumo ) 著 (宗費研究生)
タイトル日蓮聖人の題目観の特色
タイトル読みにちれんしょうにんのだいもくかんのとくしょく
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ79-85(R)
媒体名 日蓮教学研究所紀要
媒体名欧文 Journal of Nichiren Buddhism
通号 15
ISSN 02875373
編者 浅井円道
発行日1988-03-10
発行者立正大学日蓮教学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00023911A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  鎌倉仏教 日本仏教 日蓮 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 法然 (人物) 道元 (人物) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 日蓮宗 (分野) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  日蓮 日蓮宗 (分野) 日本仏教 (分野) 法華経 (文献) 鎌倉仏教 (分野) 日蓮教学 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 道元 (人物)
 文献  報恩抄 法華経 歓心本尊抄 法華玄義 撰時抄 (文献) 観心本尊抄 (文献) 開目抄 (文献) 法華経 (文献) 守護国家論 (文献) 三大秘法抄 (文献) 立正安国論 (文献) 開目鈔 (文献) 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 真蹟校舎 (術語) 品名 (術語) 摩訶止観 (文献) 法華文句 (文献) 智顗 (人物) 法華玄論 (文献) 維摩経玄疏 (文献) 大智度論 (文献)
 術語  題目 遺文 唱題 一念三千 本尊 (術語) 一念三千 (術語) 念仏 (術語) 戒壇 (術語) 南妙法蓮華経 (術語) 法華経 (文献) 廻向門 (術語) 無量寿経論 (文献) 日蓮 (人物) 御書目録 (術語) 祖書学 (術語) 数量信仰 (術語) 庵室修復書 (文献) 国家 (術語) 護国思想 (術語) 本尊曼荼羅 (術語) 事観 (術語) 専唱題目 (術語) 三昧 (術語) 無我 (術語) 佐前佐後 (術語) 妙法五字 (術語) 打坐 (術語) 十界互具 (術語) 題目 (術語) 観心本尊抄 (文献) 摩訶止観 (文献) 開目抄 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage