INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前中村 晋也 ( なかむら しんや, Shinya Nakamura ) 著 (研究生)
タイトル日蓮聖人の律宗批判について
タイトル読みにちれんしょうにんのりっしゅうひはんについて
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ52-64(R)
媒体名 日蓮教学研究所紀要
媒体名欧文 Journal of Nichiren Buddhism
通号 16
ISSN 02875373
編者 浅井円道
発行日1989-03-10
発行者立正大学日蓮教学研究所
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  鎌倉仏教 日本仏教 日蓮 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 法然 (人物) 道元 (人物) 浄土教 (分野) 親鸞 (人物) 日蓮宗 (分野) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  日蓮 道宣 鑑真 空海 日蓮宗 (分野) 日本仏教 (分野) 法華経 (文献) 鎌倉仏教 (分野) 日蓮教学 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 道元 (人物) 中国仏教 (分野) 律宗 (分野) 道世 (人物) 元照 (人物) 続高僧伝 (文献) 四分律行事鈔 (文献) 戒律 (分野) 凝然 (人物) 最澄 (人物) 聖徳太子 (人物) 天台宗 (分野) 法進 (人物) 奈良時代 (時代) 真言宗 (分野) 弘法大師 (人物) 密教 (分野) 密教学 (分野) 即身成仏義 (文献) 覚鑁 (人物)
 文献  報恩抄 四分律 下山御消息 撰時抄 (文献) 観心本尊抄 (文献) 開目抄 (文献) 法華経 (文献) 守護国家論 (文献) 三大秘法抄 (文献) 立正安国論 (文献) 開目鈔 (文献) 五分律 (文献) 十誦律 (文献) パーリ律 (文献) 摩訶僧祇律 (文献) 梵網経 (文献) 四分戒本疏 (文献) 仏本行集経 (文献) 大智度論 (文献) 妙法比丘尼御返事 (文献) 妙心尼御前御返事 (文献) 本門戒体鈔 (文献) 摂受論 (術語) 報恩鈔 (文献) 佐渡御書 (文献)
 術語  律宗批判 南山律宗 戒律思想 鎮護国家 三聚浄戒 (術語) 朱子学 (術語) 広福寺 (術語) 禅の祖統説 (術語) 法華三昧 (術語) 興法利生 (術語) 法相戒 (術語) 戒壇 (術語) 正法眼蔵受戒 (文献) 重楼四重 (術語) 大乗戒 (術語) 興禅護国論 (文献) 北魏仏教 (術語) 曹洞禅 (術語) 禅的な悟道 (術語) 菩薩瓔珞本業経 (文献) 護国思想 (術語) 浄土門 (術語) 護国経典 (術語) 顕戒論 (文献) 十宗 (術語) 薬師本尊 (術語) 古寺巡礼 (術語) 追福 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage