INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前柳田 聖山 ( やなぎだ せいざん, Seizan Yanagida ) 著 (花園大学教授)
タイトル中国禅宗史
タイトル読みちゅうごくぜんしゅうし
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ7-108(R)
媒体名 禅の歴史――中国 / 講座禅
媒体名欧文 ----
通号 3
ISSN ----
ISBN ----
編者 西谷啓治
発行日1967-10-30
発行者筑摩書房
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00153511A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 少林寺 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) 瑞泉寺 (地域) 室町時代 (時代) 大仙寺 (地域) 不二庵 (地域) 香至国舎 (地域) 中国南北朝時代 (時代) 玉泉寺 (地域) 元代 (時代)
 時代  梁代 唐代 宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 唐代 (時代) 隋代 (時代) 禅宗 (分野) 陳代 (時代) 仏教学 (分野) (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 元代 (時代)
 分野  中国禅宗 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 宋代 (時代)
 人物  菩提達磨 道信 弘忍 神秀 菩提達摩 (人物) 禅宗 (分野) 慧可 (人物) 達摩 (人物) 中国禅宗史 (分野) 道信 (人物) 楞伽経 (文献) (分野) 弘忍 (人物) 慧能 (人物) 達磨 (人物) 僧粲 (人物) 神秀 (人物) 菩提達磨 (人物) 神会 (人物) 六祖壇経 (文献) 法如 (人物) 普寂 (人物) 恵能 (人物) 圭峰宗密 (人物)
 文献  洛陽伽藍記 続高僧伝 修心要論 祖堂集 中国仏教 (分野) 大唐西域記 (文献) 魏書 (文献) 二入四行論 (文献) 続高僧伝 (文献) 魏書釈老志 (文献) 法顕伝 (文献) 仏教建築 (分野) 高僧伝 (文献) 道宣 (人物) 宋高僧伝 (文献) 安楽集 (文献) 広弘明集 (文献) 浄土論 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 楞伽経 (文献) 楞伽師資記 (文献) 観心論 (文献) 最上乗論 (文献) 楚辞 (文献) 入道安心要方便法門 (文献) Dhūta-sūtra (文献) 周易 (文献) 宝林伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 碧巌録 (文献) 禅宗 (分野) 六祖壇経 (文献)
 術語  以心伝心 東山法門 一行三昧 牛頭法門 不立文字 (術語) 理入 (術語) 金毛の獅子 (術語) 老子 (文献) 三玄 (術語) 公案 (術語) 禅道 (術語) 直指人心 (術語) 北宗 (術語) 南宗 (術語) 牛頭宗 (術語) 敦煌文献 (術語) 守一不移 (術語) 後期北宗禅 (術語) 頭陀行 (術語) 頓悟説 (術語) (術語) 六種二十二件 (術語) 三心 (術語) 習禅者 (術語) 無住 (術語) 荷沢宗 (術語) 保唐宗 (術語) 観門 (術語) 牛頭 (術語) 鶴林口伝法門 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage