INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前大津 櫪堂 ( おおつ れきどう, Rekido Otsu ) 著 (臨済宗相国寺派管長)
タイトル臨済
タイトル読みりんざい
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ203-222(R)
媒体名 禅の歴史――中国 / 講座禅
媒体名欧文 ----
通号 3
ISSN ----
ISBN ----
編者 西谷啓治
発行日1967-10-30
発行者筑摩書房
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00153525A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  中国禅宗 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 宋代 (時代)
 人物  臨済 南岳 青原 盤珪 道元 (人物) 臨済録 (文献) 黄檗 (人物) 禅宗 (分野) 馬祖 (人物) 白隠 (人物) 正法眼蔵 (文献) 釈尊 (人物) 宗教 (分野) 天台 (人物) 永平広録 (文献) 曹洞宗学 (分野) 正法眼蔵坐禅箴 (文献) 曹山 (人物) 神会 (人物) 義介 (人物) 義演 (人物) 日本仏教 (分野) 鈴木大拙 (人物) 趙州 (人物) 親鸞 (人物) 圜悟 (人物) 盤珪永琢 (人物) 伊藤仁斎 (人物)
 文献  臨済録 碧巌録 祖堂集 人天眼目 正法眼蔵 (文献) 祖堂集 (文献) 碧巌録 (文献) 六祖壇経 (文献) 臨済 (人物) 歎異抄 (文献) 臨済義玄 (人物) 伝心法要 (文献) 無門関 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 従容録 (文献) 臨済録 (文献) 雪竇重顕 (人物) 雲門広録 (文献) 宋高僧伝 (文献) 宝林伝 (文献) 禅宗 (分野) 洞上古轍 (文献) 宗門円相集 (文献) 永平正法眼蔵 (文献) 雲門録 (文献) 五家 (術語) 高麗仏籍集佚 (文献) 禅林類聚 (文献)
 術語  無位の真人 四料揀 三玄三要 四照用 四料簡 (術語) 超越的存在 (術語) 仏法的的大意 (術語) 六通 (術語) (術語) 臨済禅 (術語) 会昌の廃仏 (術語) 主体性 (術語) 大般涅槃経 (文献) 臨済の自覚 (術語) 一即三三即一 (術語) 祖堂集 (文献) 臨済将軍 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage