INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前田中 夕子 ( たなか ゆうこ, Yuko Tanaka ) 著 (仏教大学総合研究所特別研究員)
タイトル念仏聖信仰の一考察
タイトル読みねんぶつひじりしんこうのいちこうさつ
サブタイトル
タイトル(欧文)An Aspect of Nenbutsu hijiri Belief
サブタイトル(欧文)
該当ページ47-52(R)
媒体名 印度學佛敎學硏究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 135
63
2
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2015-03-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB00148788A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  12-13世紀 日本 (地域) 日本浄土教 (分野) 鎌倉中期 (時代) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真宗学 (分野)
 分野  時宗学 信仰史 日本仏教 鎌倉仏教 (分野) 浄土教学 (分野) 浄土教 (分野) 定印阿弥陀像 (術語) 平安時代 (時代) 菅原道真 (人物) 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 曹洞宗 (分野)
 人物  良忍 空也 教信 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 元暁 (人物) 家寛 (人物) 源信 (人物) 法然 (人物) 融通念仏宗 (分野) 良仁 (人物) 一遍 (人物) 行基 (人物) 千観 (人物) 性空 (人物) 日本往生極楽記 (文献) 親鸞 (人物) 覚如 (人物) 唯信鈔文意 (文献) 沙弥 (人物) 改邪鈔 (文献)
 文献  一遍聖絵 一遍 (人物) 一遍上人語録 (文献) 一遍上人縁起絵 (文献) 遊行上人縁起絵 (文献) 一遍智真 (人物) 融通念仏 (術語) 一遍聖絵 (術語) 一遍上人絵詞伝 (文献)
 術語  念仏聖 信仰 高野聖 (術語) 太子信仰 (術語) 密厳院拭大伝法院拭伝法会 (術語) 未代念仏授手印 (文献) 念仏停止 (術語) 専修念仏 (術語) 九字 (術語) 新義真言宗拭錐鑽不動の伝来 (術語) 日本仏教 (分野) 理性 (術語) (術語) 宗教 (術語) 信心 (術語) 学問 (術語) 知識 (術語) 真理 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage