INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前道津 綾乃 ( どうつ あやの, Ayano Dotsu ) 著 ()
タイトル『坐禅儀』解題
タイトル読みざぜんぎかいだい
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ795-805(R)
媒体名 禅宗清規集 / 中世禅籍叢刊
媒体名欧文 ----
通号 6
ISBN 978-4-653-04176-4
編者 中世禅籍叢刊編集委員会
発行日2014-04-30
発行者臨川書店
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00154957A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 称名寺 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 金沢文庫 (地域) 安居院 (地域) 横浜市金沢区 (地域) 金沢 (地域)
 時代  鎌倉時代 南北朝時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) 鎌倉時代 (時代) 中国仏教 (分野) 室町時代 (時代) 隋代 (時代)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  宗賾 円信 如々居士 蘭渓 禅苑清規 (文献) 長芦宗賾 (人物) 揚畏 (人物) 普恵 (人物) 崔振孫 (人物) 禅宗 (分野) 煬帝 (人物) 道元 (人物) 蘭渓道隆 (人物) 長円 (人物) 安楽寿院蔵・阿弥陀如来像 (術語) 臨済禅 (分野) 如口居士 (人物) 虚堂智愚 (人物) 夢窓疎石 (人物)
 文献  坐禅儀 円覚経 天台小止観 (文献) 普勧坐禅儀 (文献) 坐禅箴 (文献) 宗鏡録 (文献) 坐禅用心記 (文献) 大慧宗杲 (人物) 仏照禅師奏対録 (文献) 百丈禅師坐禅儀 (文献) 首楞厳経 (文献) 宗密 (人物) 楞厳経 (文献) 華厳経 (文献) 起信論 (文献) 大乗起信論 (文献) 正法眼蔵 (文献) 仏法金湯編 (文献)
 術語  定力 坐禅 無位真人 六波羅蜜 普勧坐禅儀 (文献) 非思量 (術語) 正法眼蔵 (文献) 坐禅用心記 (文献) 道元 (人物) 脳波 (術語) 只管打坐 (術語) 禅宗 (分野) 感応 (術語) 玄沙語録 (文献) 万法一如 (術語) 人間観 (術語) 書誌学的考察 (術語) 碧巌録 (文献) 三句 (術語) 大灯国師年譜 (文献) 六ハラミツ (術語) 般若経 (文献) 般若波羅蜜 (術語) 四諦 (術語) 布施 (術語) 十善道 (術語) 八正道 (術語) 菩薩 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage