INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前田村 圓澄 ( たむら えんちょう, Encho Tamura ) 著 (京都大学大学院)
タイトル法然伝の史的考察(下)
タイトル読みほうねんでんのしてきこうさつげ
サブタイトル
タイトル(欧文)Historical Observations on the Various Versions of the Life of Honen
サブタイトル(欧文)
該当ページ59-66(R)
媒体名 仏教史学
媒体名欧文 THE BUKKYO SHIGAKU(The Journal of the History of Buddhism)
2
3
ISSN ----
ISBN ----
編者 仏教史学会
発行日1951-09-30
発行者平楽寺書店
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00155400A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  室町時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 江戸時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 戦国時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  浄土宗 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 仏教史 (分野) 江戸時代 (時代)
 人物  法然 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野)
 文献  知恩伝 正源明義抄 黒谷源空上人伝 ( 十六門記 ) 法然上人伝 法然上人伝 (術語) 智心 (人物) 法然上人史伝文献史 (文献) 望西楼了恵 (人物) 法然 (人物) 法然上人伝 (文献) 高瀬承厳 (人物) 黒谷源空上人伝 (文献) 讃岐の法然上人 (文献) 蛇身石 (術語) 法然上人遠流記 (文献) 四巻伝 (文献) 法然上人行状絵図 (文献) 法然上人伝記 (文献) 法然上人伝絵詞 (文献) 源空聖人私日記 (文献) 知恩伝 (文献) 末灯鈔 (文献) 醍醐本 (文献) 一枚起請文 (文献) 倭錦 (文献) 教行信証 (文献) 証空 (人物) 残欠二巻伝 (文献)
 術語  聖道門批判 法然伝 一期物語 真言教 法然 (人物) 比叡山 (術語) 名号 (術語) 三昧発得 (術語) 往生寺略縁起 (文献) 出版文化 (術語) 専修念仏者 (術語) 絵詞伝 (術語) 六時礼讃 (文献) 諸行往生 (術語) 東台両密 (術語) 一大真如論 (術語) 事相教相 (術語) 禅林寺 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage