INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前清田 寂雲 ( きよた じゃくうん, Jakuun Kiyota ) 著 (叡山学院教授)
タイトル伝教大師と密教
タイトル読みでんぎょうだいしとみっきょう
サブタイトルその出合い
タイトル(欧文)Dengyōdaishi and Esoteric Buddhism
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-10(R)
媒体名 叡山学院研究紀要
媒体名欧文 EIZANGAKUIN KENKYUKIYO (Annual of Buddhist Studies)
通号 7
特集・テーマ 尾上・小寺両教授追悼号
ISSN 0389-2182
編者 叡山学院院長 渡辺恵進
発行日1984-11-15
発行者叡山学院
発行地滋賀
本文
INBUDS IDIB:00147746


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  日本天台 台密 日本仏教 (分野) 平安時代 (時代) 最澄 (人物) 天台教学 (分野) 日本 (地域) 天台宗 (分野) 台密 (分野) 鎌倉時代 (時代) 安然 (人物) 東密 (分野) 密教 (分野) 日本天台 (分野) 円仁 (人物) 空海 (人物)
 人物  伝教大師 最澄 日本仏教 (分野) 弘法大師 (人物) 最澄 (人物) 天台宗 (分野) 聖徳太子 (人物) 慈覚大師 (人物) 日蓮 (人物) 叡山大師伝 (文献) 空海 (人物) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 親鸞 (人物)
 文献  摩訶止観 大毘盧遮那成道経義釈目録縁起 法華玄義 (文献) 智顗 (人物) 法華文句 (文献) 法華経 (文献) 次第禅門 (文献) 大智度論 (文献) 天台小止観 (文献) 中論 (文献)
 術語  密教 密典 入唐後 高雄講経 円密一教 顕教 (術語) 円教 (術語) 大日経 (文献) タントリズム (術語) 戒律 (術語) 真言宗 (術語) 如来蔵 (術語) 六道 (術語) 山家学生式 (文献) 東西巡化 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage