INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前本明 義樹 ( もとあき よしき, Yoshiki Motoaki ) 著 ()
タイトル曇鸞教学における「信」の考察
タイトル読みどんらんきょうがくにおけるしんのこうさつ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ172-173(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 25
特集・テーマ 教化と教学(The Mission and the Doctrinal Studies)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2004-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00148174A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  南北朝時代 中国 (地域) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 室町時代 (時代) 仏教 (分野) 隋代 (時代)
 分野  浄土教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
 人物  曇鸞 親鸞 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物)
 文献  続高僧伝 高僧和讃 大智度論 浄土論註 高僧伝 (文献) 道宣 (人物) 宋高僧伝 (文献) 安楽集 (文献) 広弘明集 (文献) 浄土論 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 楞伽経 (文献) 教行信証 (文献) 正像末和讃 (文献) 浄土和讃 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 尊号真像銘文 (文献) 御消息集 (文献) 恵信尼 (人物) 十住毘婆沙論 (文献) 中論 (文献) 法華経 (文献) 華厳経 (文献) 倶舎論 (文献) 大品般若経 (文献) 涅槃経 (文献) 往生論註 (文献) 曇鸞 (人物) 無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献)
 術語  四論の講説 浄土思想 信心 (術語) 親鸞 (人物) 教行信証 (文献) (術語) śraddhā (術語) 三心 (術語) 法華経 (文献) 道元 (人物) 覚鑁 (人物) 阿弥陀仏 (術語) 念仏 (術語) 禅浄一致 (術語) 往生 (術語) 極楽の国土 (術語) 清規 (術語) 無浄念土 (術語) 本願 (術語) 観心 (術語) 名号 (術語) 智慧 (術語) 正像末和讃 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage