INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前亀崎 真量 ( かめざき しんりょう, Shinryo Kamezaki ) 著 ()
タイトル蓮華蔵世界
タイトル読みれんげぞうせかい
サブタイトル釈尊と法蔵菩薩の値遇
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ125-126(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 37
特集・テーマ 浄土という世界観(The Worldview of the Pure Land)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2016-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00160970A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   仏教学 現代 (時代) 日本 (地域) インド (地域) インド学 (分野) 中国 (地域) 宗教学 (分野) 道元禅師 (人物) チベット (地域)
  人物   親鸞 法然 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物)
  文献   教行信証 華厳経 法華経 無量寿経 選択集 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 法華経 (文献) インド仏教 (分野) 法蔵 (人物) 入法界品 (文献) 涅槃経 (文献) 無量寿経 (文献) 探玄記 (文献) 十地経 (文献) 日蓮 (人物) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 観無量寿経 (文献) 阿弥陀経 (文献) 浄土教 (分野) 大阿弥陀経 (文献) 教行信証 (文献) 浄土論 (文献) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 逆修説法 (文献)
  術語   蓮華蔵世界 釈尊 法蔵菩薩 唯心念仏 (術語) 阿弥陀仏信仰 (術語) 弥陀浄土 (術語) 是心是仏 (術語) 五念五果 (術語) 弥陀浄土願生 (術語) 浄土 (術語) 虚空蔵世界 (術語) 諸仏 (術語) 大日如来 (術語) 証空 (人物) 四無所畏 (術語) 十八不共仏法 (術語) 作画録 (文献) 弘法大師の仏陀観 (術語) 神話としての『阿弥陀経』 (術語) 阿頼耶識 (術語) 教行信証 (文献) 阿弥陀仏 (術語) 本願 (術語) 三願転入 (術語) 本願成就 (術語) 四十八願 (術語) 曽我量深 (人物)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage