INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前藤間 哲祐 ( ふじま てつゆう, Tetsuyu Fujima ) 著 ()
タイトル親鸞の菩提心観
タイトル読みしんらんのぼだいしんかん
サブタイトル浄土の大菩提心
タイトル(欧文)Shinran's View on Bodhi Mind
サブタイトル(欧文)with reference to the Great Pure Land Bodhi Mind
該当ページ76-89(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 27
部編 教化と教学(The Mission and the Doctrinal Studies)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2006-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00148240A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  親鸞 明恵 法然 善導 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 華厳宗 (分野) 日本 (地域) 親鸞 (人物) 明慧 (人物) 高弁 (人物) 摧邪輪 (文献) 浄土宗 (分野) 源信 (人物) 道綽 (人物) 観経疏 (文献)
 文献  摧邪輪 選択本願念仏集 教行信証 浄土論註 選択集 (文献) 明恵 (人物) 教行信証 (文献) 選択本願念仏集 (文献) 菩提心 (術語) 法然 (人物) 摧邪輪荘厳記 (文献) 興福寺奏状 (文献) 善導 (人物) 無量寿経 (文献) 親鸞 (人物) 往生要集 (文献) 摧邪輪 (文献) 一枚起請文 (文献) 歎異抄 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 浄土論註 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 十住毘婆沙論 (文献)
 術語  菩提心 発菩提心 十方衆生 横超 摧邪輪 (文献) 大悲 (術語) 三心 (術語) 大日経 (文献) 十住心 (術語) 即身成仏 (術語) 選択集 (文献) 一切智智 (術語) 発無上心 (術語) 発心 (術語) 道心 (術語) 正法眼蔵 (文献) 菩提心 (術語) 自未得度先度他 (術語) 摩訶止観 (文献) 即心是仏 (術語) 平等観 (術語) 観無量寿経集註 (文献) 凡夫 (術語) 教行信証 (文献) 竪超 (術語) 覚醒 (術語) 厭欣 (術語) 願力 (術語) 願力自然 (術語) 金剛心 (術語) 内在 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage