INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前沙加戸 弘 ( さかど ひろむ, Hiromu Sakado ) 著 ()
タイトル『伝絵』から『絵伝』へ
タイトル読みでんえからえでんへ
サブタイトル聖人像の展開
タイトル(欧文)From "Den-e" (Biographic Pictures) to "Eden" (Pictorial Biography)
サブタイトル(欧文)the Development of Shinran's image
該当ページ101-122(R)
媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 THE SHINSHŪ KYŌGAKU KENKYŪ (The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism)
通号 28
特集・テーマ 真宗における仏事(Buddhist Affairs of Jodoshinshu Samgha, Rituals and Nenbutsu)
ISSN 1346-2156
編者 真宗教学学会
発行日2007-06-30
発行者真宗教学学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00148269A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 南北朝時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) 鎌倉時代 (時代) 中国仏教 (分野) 室町時代 (時代) 隋代 (時代)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  覚如上人 存覚 親鸞 存覚上人 (人物) 蓮如上人 (人物) 開山聖人 (人物) 大般涅槃経 (文献) 親鸞 (人物) 道綽 (人物) 小串侍 (人物) 口伝鈔序説 (文献) 覚如 (人物) 蓮如 (人物) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 善導 (人物) 法然 (人物) 六要鈔 (文献) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物)
 文献  報恩講式 善信聖人絵 御伝鈔 教行証文類 覚如 (人物) 親鸞伝絵 (文献) 正信偈 (文献) 山岸常人 (人物) 執持鈔 (文献) 知恩講式 (文献) 曽我量深 (人物) 御伝鈔 (文献) 善信聖人伝絵 (文献) 六角夢相 (術語) 琳阿本 (文献) 法然聖人絵 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 改邪鈔 (文献) 教行信証 (文献) 恵信尼消息 (文献) 妙好人伝 (文献) 恵信尼文書 (文献) 口伝鈔 (文献) 法然 (人物) 愚禿鈔 (文献) 選択集 (文献) 善導 (人物) 末灯鈔 (文献) 一念多念文意 (文献)
 術語  伝絵 絵伝 一幅絵伝 蓮位夢想 本願寺聖人親鸞伝絵 (術語) 絵巻物 (術語) 絵解き (術語) 絵解 (術語) 高祖 (術語) 絵解き説法 (術語) 恵信尼文書 (文献) 安城御影 (術語) 聖法輪蔵 (文献) 実悟旧記 (文献) 夢告 (術語) 入西鑑察 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage