INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前小川 直人 ( おがわ なおひと, Naohito Ogawa ) 著 (大谷大学元非常勤講師)
タイトル畢竟成仏の道路
タイトル読みひっきょうじょうぶつのどうろ
サブタイトル『浄土論註』親鸞加点本に注目して
タイトル(欧文)The Ultimate Path to Buddhahood
サブタイトル(欧文)Paying Attention to Shinran's Interpretation of T'an-luan's Commentary on Vasubandhu's Discourse on the Pure Land
該当ページ38-56(R)
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 SHINRAN KYOGAKU The Otani Journal of Shin Buddhism
通号 101
ISSN 0583-0567
編者 大谷大学真宗学会
発行日2013-03-13
発行者親鸞教学編集部
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00161093


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本 真宗学 日本 (分野) 1 (時代) 浄土教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 親鸞 (人物) 9 (時代) 天台 (分野) 海外 (分野) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  親鸞 慧然 香月院深励 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 日本浄土真宗 (分野) 聖徳太子 (人物) 元照 (人物) 竜樹 (人物) 慧空 (人物) 臨済義玄 (人物) 祖師聖人<親鸞> (人物) 親鸞 (人物) 妙音院了祥 (人物) 蓮如 (人物) 真宗大谷派 (分野) 厳如 (人物) 文献学 理綱院慧琳 (人物)
 文献  浄土論註 大乗起信論 教行信証 教行信証 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 無量寿経 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 釈摩訶衍論 (文献) 法蔵 (人物) 大乗起信論義記 (文献) 真諦 (人物) 勝鬘経 (文献) 楞伽経 (文献) 成唯識論 (文献) 摂大乗論 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献)
 術語  畢竟成仏 方便 往生 仮名人 回向成就 般若 (術語) 真実 (術語) 大悲 (術語) upāya (術語) 菩薩道 (術語) 般若経 (文献) 二諦 (術語) 法華経 (文献) 念仏 (術語) 成仏 (術語) 浄土 (術語) 教行信証 (文献) 本願 (術語) 正定聚 (術語) 臨終 (術語) 極楽 (術語) 往生講式 (文献) 帰三宝 (術語) 浄土論註 (文献) 往生 (術語) 空性 (術語) 聖心 (術語) 名号 (術語) 如来の本願 (術語) 二種深信 (術語) 自覚的実存 (術語) (術語) 願心 (術語) 大経 (術語) 無上涅槃道 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage