INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前豅 弘信 ( ながたに ひろのぶ, Hironobu Nagatani ) 著 (元大谷大学特別研修員)
タイトル「善信」実名説を問う(下)
タイトル読みぜんしんじつみょうせつをとうげ
サブタイトル
タイトル(欧文)Questioning Theories that View Zenshin as Shinran's Real Name
サブタイトル(欧文)
該当ページ38-56(R)
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 SHINRAN KYOGAKU The Otani Journal of Shin Buddhism
通号 96
ISSN 0583-0567
編者 大谷大学真宗学会
発行日2011-02-28
発行者親鸞教学編集部
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00159929A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 元久 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 真宗学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  親鸞 藤井善信 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
 文献  教行信証 律令 歎異抄 血脈文集 七箇条制誡 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 海津一朗 (人物) 御成敗式目 (文献) 教行信証 (文献) 唯円 (人物) 末灯鈔 (文献) 浄土真宗 (分野) 蓮如 (人物) 御消息集 (文献) 慈信坊善鸞義絶状 (文献) 拾遺真蹟御消息 (文献) 最須敬重絵詞 (文献) 正信偈 (文献) 善鸞 (人物) 袖日記 (文献) 興福寺奏状 (文献) 明恵 (人物) 修禅寺相伝 (文献) 菩薩戒 (術語) 例時作法 (文献) 摧邪輪 (文献) 源空 (人物)
 術語  房号 善信 改名時期 名之字 仏法房 (術語) 法然 (人物) 法諱 (術語) 綽空 (術語) 悼空 (術語) 愚禿 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage