INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前善 裕昭 ( ぜん ひろあき, Hiroaki Zen ) 著 (浄土宗総合研究所研究員)
タイトル長楽寺隆寛の足跡
タイトル読みちょうらくじりゅうかんのあしあと
サブタイトル青蓮院門徒から法然門弟へ
タイトル(欧文)The Career of Chōrakuji Ryūkan
サブタイトル(欧文)From a Member of Shōren'in to a Disciple of Hōnen
該当ページ87-103(R)
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 SHINRAN KYOGAKU The Otani Journal of Shin Buddhism
通号 98
ISSN 0583-0567
編者 大谷大学真宗学会
発行日2012-02-29
発行者親鸞教学編集部
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00160158A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 長楽寺 比叡山 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 金光寺 (地域) 武蔵国 (地域) 仙波 (地域) 日本 (地域) 延暦寺 (地域) 日本中世 (時代) 建仁寺 (地域)
 時代  平安時代 鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  日本仏教 日本天台 浄土宗学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 最澄 (人物) 天台教学 (分野) 天台宗 (分野) 台密 (分野) 浄土宗史 (分野) 法然 (人物) 鎌倉 (時代) 良遍 (人物) 法然教学 (分野) 入阿 (人物)
 人物  隆寛 法然 慈円 親鸞 (人物) 法然 (人物) 証空 (人物) 聖覚 (人物) 浄土教 (分野) 浄土宗 (分野) 幸西 (人物) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 愚管抄 (文献) 天台宗 (分野) 西行 (人物) 日蓮 (人物) 道元 (人物) 日本文学 (分野)
 文献  西方懺悔法 日本仏教 (分野) 法華三昧行法 (文献) 往生要集 (文献) 十願発心記 (文献) 法勝寺御八講問答記 (文献) 極楽浄土宗義 (文献)
 術語  青蓮院門徒 法然門弟 選択集の相伝 浄土教の受容 浄土宗全書 (文献) 資料集 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage